Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2
                                               

Telecel Group

Telecel Group yinkampani yezokuxhumana ngakwamanye amazwe ekhona emazweni angama-20+, isebenza ikakhulukazi e- Afrika ngokuthuthuka kanye nokutholwa kwabahlinzeki kanye nabanikezeli bezinsizakalo kubaqhubi beselula.

                                               

IGibhithe

IGibhithe yasemandulo yadlondlobala iminyaka eyizigida ezintathu ngaphambi kokuyhi iwe, yabuswa abantu bokuzalwa nabantu bokufika. Yabuswa amaGibhithe, amaNubhiya,amaGlisi,namaArabhu njengoba esayibusa namanje. Emandulo iGibhithe ibikade ibuswa n ...

                                               

Adam Habib

U-Adam Mahomed Habib unguprofesa waseNingizimu Afrika wejografi yezepolitiki, umqondisi ozayo weSikole SaseMpumalanga Nezifundo Zase-Afrika, iYunivesithi yaseLondon kusukela ngomhlaka 1 Januwari 2021, nowayenguVice-Chancellor kanye noThishanhloko ...

                                               

Frene Ginwala

U-Frene Noshir Ginwala ungumlobi kanye nosopolitiki waseNingizimu Afrika owayenguSomlomo wePhalamende kazwelonke yaseNingizimu Afrika ukusukela ngo-1994 ukuya ku-2004. U-Ginwala unguMndiya waseNingizimu Afrika womphakathini waseParsi-Indian waseN ...

                                               

Sipho Gumede

Sipho Gumede 17 ngoMbasa 1952- 26 ngoNtulikazi 2004 wabe eyinkakha yomculo wohlobo lwe-Jazz eNingizimu Afrika futhi edume kakhulu nasemazweni amaningi emhlabeni jikelele. UGumede wabe edume kakhulu ngokudlala isigingci sebhazi futhi ezibhalela ye ...

                                               

Pitika Ntuli

UPitika Ntuli ungumqaphi waseNingizimu Afrika, imbongi, umbhali, kanye nomfundi owachitha iminyaka eyi-32 yakhe edingisweni Eswatini nase-UK. Wabambe i-MFA evela ePratt Institute eNew York kanye ne-MA ku-Comparative Industrial Relations kanye ne- ...

                                               

Hollywoodbets

IHollywoodbets yimboni yokubhejela ezemidlalo yaseNingizimu Afrika. Iphinde yaziwe ngokuthi yi-Hollywood Sportsbook. Isebenzela eNingizimu Afrika, eMozambiki, e-Ayilendi nakwiMibuso Ehlangeneyo. Lemboni isiza abantu ngokubheja kwi-website, mobisi ...

                                               

IYuganda

IYuganda yizwe lase Afrika. Lezwe lise Mpumalanga Afrika futhi lizungezwe amazwe amahlanu okubalwa kuwo izwe laseKhenya empumalanga, enyakatho kube yizwe laseNingizimu Sudani, entshonalanga kube yi-Khongo-Kinshasa, eningizimu-ntshonalanga kube yi ...

                                               

IMalaysia

IMalaysia iyizwe lesifundazwe elihlanganisa amazwe ayishumi nantathu kanye nezindawo ezintathu zobumbano I-Eshiya enendawo engama-329.847 skwele km.

                                               

IsiZulu

Zulu /ˈzuːluː, noma isiZulu wulimi lwabantu base Ningizimu neAfrika abayingxenye yamaNguni. Abantu abakhuluma isiZulu babizwa ngama Zulu. Lalela ke; isiZulu wulimi lwamaZulu. Sikhulunywa abantu bokudabuka abayizigidi eziyishumi nambili 12 million ...

                                               

IMelika

Izifundazwe Ezihlangene zaseMelika izwekazi yiMelika-nyakatho. Inezifundazwe ama-50. Umongameli weMelika manje nguJoe Biden. Izifundazwe ezibumbene zase Melika ezifinyezwa ngokujwayelekile njengezifundazwe ezibumbene iMelika yakhiwe amazwe amanin ...

                                               

I-Indonesia

Ngokusemthethweni lendawo ibizwa iRephabhliki yase-Indonesia, iyizwe elise Ningizimu neMpumalanga ne-Asia kanye ne-Oceania. I-Indonesia lineziqhingi ezingu-17.508. Linezifunda ezingu-33 provinces nabantu abaphezulu kwezigidi ezingu-238, futhi liy ...

                                               

UBudha

uBudha, wenkolo kaBudha, ungumuntu ube ekhanyisa. Akuzwi intukuthelo futhi akuhlupheki. Uphelile ngakuzalwa kabusha ngoba uqonda isimo semhlobo, ngakho-ke ukhulula eNirvana. Igama "uBudha" uyasebenziswa futhi yena Siddharta Gautama, ungumlandeli ...

                                               

Insindiso

Insindiso inkolo yomuntu ukuba uJesu Krestu wafa waphinde wavuka kwabafileyo. umuntu osindisiwe usukhe avume ngomlomo wakhe kanti futhi akholwe enhlizweni ukhuthi uJesu wafa wavuka kwabafileyo. insindiso ngezinye izinhlela ingaba ukuzalwa kabusha ...

                                               

Islam

Islam inkolo womunye unkulunkulu. Main abakholelwa Islam "Munye Kuphela UNkulunkulu ". Muhammad kuyinto isithunywa. Islam iyona nkolo enkulu kunazo zonke emhlabeni. Islam iyona nkolo ezanda.

                                               

AmaZulu

Luzumana Ndaba kaMageba 1763 Zulu kaNtombhela 1709 Solomon kaDinizulu 1891-1933 Shaka kaSenzangakhona 1787-1828 Mpande kaSenzangakhona 1798-1872 Mnguni Phunga kaGumede Cetshwayo kaMpande 1826-1884 Nkosinkulu Dingane kaSenzangakhona 1795-1840 Gume ...

                                               

IFinlandi

IFinlandi izwe laseYurophu. IsiQongo saseFinlandi IHelsinki futhi idolobha lesibili ngobukhulu iTampere. Izilimi isiFinlandi nesiSwidi.

                                               

Netherlands

Ama-Netherlands lɑnt" or ; West Frisian: Nederlân ; Papiamento: Hulanda) iyizwe e-Umbuso wama-Netherlands, eYurobhu Entshonalanga nenyakatho neziqhingi eCaribbean.

                                               

Teide

Intaba i Thidi yigquma eladalwa wukuqhuma kwe volcano elise Theneri yona eseziqhingini zaseKhaneli ezingaphansi kwezwe lase Speyni. Isicongo sayo silinganiselwa ku 3.718m, nokuyenza ibe yilona gquma eliphakeme kunawowonke eSpeyni. Iphinde futhi i ...

                                               

African National Congress

. i-African National Congress iANC yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika elasungulwa yizingqalabutho ezinjengo John Langalibalele Dube umafukuzela owaba ngumongameli wokuqala ngonyaka we-1912, kanti ngemva kwalokho kwalandela uPixley ka Isaka ...

                                               

Amalungelo abantu eNingizimu Afrika

Amalungelo eSintu aseNingizimu Afrika awumhlahlandlela wokuvikeleka kubuntu bomuntu. Amalungelo ayasipho sokuqala indalo esipha umuntu ekuzalweni kwakhe. ENingizimu Afrika uhlu lwamalungelo abantu luyisizinda somthethosisekelo. Umthethosisekelo i ...

                                               

Breedekloof

Isifunda samawayini iBreedekloof siyinxenye yezifundazwe ezintathu ezihlanganisa isifundakazi samawayini iBreede River Valley. Iziqhayisa ngabadidiyeli bewayini abangu 28. iBreedekloof ibalelwa ku 14.24% yesivini somhlaba wamawayini aseNingizimu ...

                                               

Congress of South African Trade Unions

ICongress of South African Trade Unions ngamafuphi iCOSATU yinhlangano enkulu yabasebenzi eNingizimu Afrika eyasungulwa ngonyaka we-1985. Lenhlangano imele abasebenzi abayi-1.8 million, ibuye ibe nezinhlano zabasebenzi ezingama-21 ngaphansi kwayo ...

                                               

East Rand

iEast Rand yingxenye ye Ekurhuleni edume kakhulu edumile endaweni yaseNingizimu Afrika. Abahlali base iEast abanye babalendeli abakhulu kumdlalo kanobhutshuzwayo. eZinye izinkundla ziyalungiselwa umdlalo olindelwwe amehlo abovu ka2010, nami nging ...

                                               

Gagasi 99.5 FM

Gagasi FM iyinhlangano isiteshi somsakazo lapho sisakaza IsiZulu. Onguchwepheshe R & B, pop Afro, hip hop, indlu kwaito. Akhiwe idolobha laseThekwini, KwaZulu-Natal, IRiphabliki yaseNingizimu Afrika.

                                               

I-Cannabis yaseNingizimu Afrika

I-Cannabis yaseNingizimu Afrika igunyazwe yiNkantolo Yomthethosisekelo wezwe ukuthi isetshenziswe ngabantu abadala ngasese. Kodwa-ke, imithetho eyenqabela ukusetshenziswa ngaphandle kwendawo yokuhlala yomuntu yangasese nokuthenga nokuthengisa i-c ...

                                               

ICulo leSizwe leNingizimu Afrika

ICulo leSizwe lingaphambaniswa noNkosi Sikelel iAfrika Iculo leSizwe lase-Riphabliki yaseNingizimu Afrika. Izwe laseNingizimu Afrika selibe namaculo eziswe amaningana selokhu labunjwa ngonyaka wezi-1910 lapho lalabizwa khona ngeNyunyana yaseNingi ...

                                               

Ilokishi

Ilokishi indawo eseduze nedolobha, lapho kutholakala abantu abaningi. Ilokishi indawo lapho kuvame ukuhlala abantu abansundu kodwa manje abelungu bayetholakala.

                                               

Isikhumbuzo seNkosi uShaka

Isikhumbuzo seNkosi uShaka yindawo eyifa esesifundazweni saKwaZulu-Natali eNingizimu Afrika. Kulendawo yilapho kulele khona Ilembe Eleqa Amanye Amalembe Inkosi Yesizwe samaZulu uShaka kaSenazangakhona maduzane nendawo lapho abulawo khona ngabofow ...

                                               

Izikhothane

Izikhothane yigama lesisZulu elamaqembu abantu abavame ukutholaka emalokishini ase Ningizimu Africa abathanda ukuzibonakalisa ngokomnotho wabo phambi kwabantu. Embuthanweni efana neye mingcwabo, imishado noma emicimbini ethize ehlelwe yizona Izik ...

                                               

UNgelekejane

u Ngelekejane umholi weqembu lemigulukudu lasejele elizibiza ngama-27. Leli qembu lasungulwa ngemuva kokuhlukana phakathi weqembu lemigulukudu likaNguluguthu/Pomabasa ngokomlando okunguyena owaqasha uNongoloza noNgelekejane. See en:The Numbers Gang

                                               

IRandi

iRandi iyimali weRiphabliki waseNingizimu Afrika inophawu: R ; ikhodi: ZAR. Ikhodi lalo i-ZAR lisuselwa olimini lwesiDashi iRandi laseNingizimu Afrika ngesiZulu. IRandi libuye lisbthsnziswe kulamazwe eLesotho, eSwazini kanye nase Namibhiya yize n ...

                                               

Uhlelo lobandlululo

Uhlelo lobandlululo, olwaziwa ngolimi lwesiBhunu ngokuthi yi -apartheid, okuyigama elisho "isimo sokwehlukanisa", kwakuwuhlelo lokwehlukanisa izakhamizi zaseNingizimu Afrika ngokobuhlanga. Lokhu kwakwenziwa ngamandla emithetho ye National Party, ...

                                               

Uhlu lwamaqembu ezombusazwe eNingizimu Afrika

Lolu uhlu lwamaqembu ezombusazwe eNingizimu Afrika. INingizimu Afrika ingumbuso wentando yeningi, okusho ukuthi zonke izakhamizi ezivunyelwe ukuvota zinamndla okukhetha iqembu lezombusazwe elingahola isizwe. Iqembu lezombusazwe elibusayo: i-Afric ...

                                               

Umlando we-ANC

i Umlando we-African National Congress, yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika, uqala nabasunguli bawo John Langalibalele Dube owaba ngumongameli wokuqala ngonyaka we-1912, kanti ngemva kwalokho kwalandela uPixley ka Isaka Seme,Inkosi uAlbert ...

                                               

Unyaka wezi-2019 eNingizimu Afrika

7 February – UMongameli Cyril Ramaphosa wethula Inkulumo Yesizwe okwabe ngeyesibili enguMongameli waseNingizimu Afrika. Lenkulumo yesizwe ngeyokugcina ngaphambi koKhetho lukaZelonke lonyaka wezi-2019.

                                               

Uphiko Lwezilimi Kuzwelonke

Uphiko lweziLimi kuZweIonke lugqugquzela futhi lwenza lula ukuxoxisana ngezilimi ezahlukene. Ekuzameni ukuhambisana nokushiwo uMthethosisekelo i-NLS ilawula ukwehlukahluka kwezilimi emphakathini wethu futhi kuwumthwalo wayo ukwakha ubudlelwano ku ...

                                               

Usuku Lwamagugu

Usuku Lwamasiko yiholide lomphakathi lase Ningizimu Afrika eligujwa minyaka yonke ngomhlaka 24 uMandulo minyaka yonke. Ngalolu suku bonke abntu base Ningizimu Afrika bagubha amasiko abo wonkana. Lolu suku lubalulekile ngoba yilapho bonke abantu b ...

                                               

IBrazili

IBrazili izwe. Isiqongo saseBrazili IBraziliya. Ulimi isiPutukezi. IBrazili ine 209.451.432 izakhamuzi.

                                               

I-Irani

I-Irani izwe lase-Eshiya. Linamaphethelo ne-Iraki, nePakistani, neKuweyiti, neTheki. Ulimi isiPheresiya.

                                               

IJibhuthi

leli khasi limayelana nezwe, uma ufuna elimayelana nedolobha bheka la Djibouti. IJibhuthi yizwe lase Afrika. Lezwe lathola inkululeko ngomhlaka 27 kuNhlangulala onyakeni we-1977.

                                               

Genesise

Inxoxo eyisisusa futhi eyisizinda salencwadi: UNkulunkulu udala umhlaba futhi udala umuntu ngomfanekiso wakhe, kodwa umuntu wangalaleli unkulunkulu wenza isono emehlweni wakhe bese unkulunkulu washabalalisa umhlaba ngemvula enkulu ebizwa ngokuthu ...

                                               

Izulu

iZulu indawo lapho kuthule khona, akhukho dlame kanti futhi abaningi bayazi njengendawo ethulile, enhle, futhi yilapho siyakhona uma sesindlulile emhlabeni. Ngingasho ngithi inobudlelwano nenkosi yethu uMvelinqangi.

                                               

Muhammad

Muhammad kuyinto umsunguli we Islam. Ubizwa ngokuthi "umprofethi oNgcwele" for Muslims. Yena lo mprofethi last eyayithunywe uNkulunkulu ukubuyisela Islam.

                                               

Robert Mugabe

Robert Gabriel Mugabe ngumongameli wangaphambilini wase-Zimbabwe. Wabe engumholi walelizwe isikhundla iminyaka engama-37. Washiya esikhundleni sakhe sobumongameli mhla zingama-21 Lwezi we-2017 emva kukuba sesihlalweni kusukela mhla zingama-31 kuZ ...

                                               

IsiNdebele

IsiNdebele saseNingizimu ulimi lwesiNguni olukhulunywa isizwe samaNdebele ezweni laseNingizimu Afrika. lolu limi lukhulunywa ngabantu abangu 2 million abahlala kulezi zifundazwe eMpumalanga, eLimpopo, eGoli kanye nase North West.

                                               

IsiNdebele saseNyakatho

IsiNdebele saseNyakatho noma isiNdebele limi lwesiNguni olukhulunywa isizwe samaNdebele ezweni laseZimbabwe. Ulimi lwesiNdebele saseZimbabwe lucishe lufane ncamashi nolimu lwesiZulu olukhulunywa eNingizimi Afrika. Into eyenza lokhu yingoba isizwe ...

                                               

IsiNguni

Izilimi zesiNguni ziyisi Xhosa, isiZulu, isiSwati kanye nesi isiNdebele. Izilimi zesiNguni zikhulunywa eNingizimu Afrika, eZimbabwe naseSwatini. Igama elithi Nguni lithathelwa kuhlobo lwenkomo ebizwa ngokuthi inkomo kaNguni. Igama elithi Nguni li ...

                                               

IsiTsonga

IsiTsonga singulimi lwamaTsonga. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangama-4 000 futhi siqondwa ngabantu abangama-13 000 000. Ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lon ...

                                               

IsiTswana

isiTswana singulimi lwasoTswana neNingizimu Afrika. Ayiyona ulumi lwasiNguni. Singulimi lwasiSuthu. Sikhulunywa ngabantu abayizigidi 5.2.