Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4
                                               

Economic Freedom Fighters

I-Economic Freedom Fighters eNingizimu Afrika kuze kwesokunxele-Pan-Africanist iqembu lezombusazwe. Kwasungulwa lowo owayenguMengameli we-African National Congress Youth League owaxoshwa, uJulius Malema, kanye nababambisene naye, ngonyaka ka-2013 ...

                                               

Freedom Front Plus

Iqembu leFreedom Front Plus kuyinto eNingizimu Afrika kwesokudla-wing pro-Afrikaner party ubuzwe, kwakheka ngo-1993 ngu-Constand Viljoen. Manje iholwa nguPieter Groenewald. Iqembu lisekela ukuzimela kwabantu base-Afrikaner. Iphikisana ne-Broad-ba ...

                                               

Good

I-Good Party yiqembu lezepolitiki laseNingizimu Afrika elasungulwa ngoDisemba 2018. Liholwa ngumsunguli walo uPatricia de Lille, onguNgqongqoshe Wezemisebenzi Yomphakathi Nezingqalasizinda nowake waba yiMeya yaseIKapa. Izinqubomgomo zale nhlangan ...

                                               

Inkatha Freedom Party

Inkatha Freedom Party yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika elabunjwa ngonyaka wezi-1975 ukulwa no hlelo lobandlululo. Kusukela ngesikhathi libunjwa kuze kube yinamuhla leli qembu libuswa nguMntwana uMangosuthu Buthelezi.

                                               

IPhalamende laseNingizimu Afrika

IPhalamende laseNingizimu Afrika liyisishayamthetho sokuqala saseNingizimu Afrika. Inezindlu ezimbili, iSishayamthetho sikaZwelonke kanye UMkhandlu kaZwelonke weziFundazwe. Iphalamende yama-27 kumanje lisemhlanganweni, kusukela ngoMeyi 2019.

                                               

ISishayamthetho sikaZwelonke

ISishayamthetho sikaZwelonke saseNingizimu Afrika siyindlu ephansi yePhalamende. Siqukethe amalungu angama-400. USomlomo ngu Thandi Modise futhi iphini lakhe Lechesa Tsenoli. I-African National Congress inamalungu amaningi, kanti iDemocratic Alli ...

                                               

UMkhandlu kaZwelonke weziFundazwe

UMkhandlu kaZwelonke weziFundazwe uyindlu ephezulu iPhalamende laseNingizimu Afrika. Siqukethe izethameli ezingama-90. Ishumi kwisifundazwe ngasinye kweziyisishiyagalolunye. Usihlalo Amos Masondo futhi uphethwe Sylvia Lucas. Inezithunywa ezingaph ...

                                               

EGoli (isifundazwe)

EGoli noma IGoli yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Ngobukhulu bendawo, lesifundazwe sincane kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika, kodwa ngenani labantu lesifundazwe sinkulu kunazo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika. Igama elithi "Ga ...

                                               

IFuleyisitata

iFuleyisitata yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Isiqongo salesifundazwe iBloemfontein. Ulimi okuyilona olukhunyulwa kakhulu kulesifundazwe isiSuthu.

                                               

IKwaZulu-Natali

iKwaZulu-Natali yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Lesifundazwe sinamaphethelo nezifundazwe ezintathu zaseNingizimu afrika futhi sinamaphethelo namazwe amathathu okuyi Mozambiki, iseSwazini kanye ne Lesotho. Lesifundazwe sasungulwa ngonyaka ka-19 ...

                                               

IMpumalanga

IMpumalanga yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Sinamaphethelo namazwe amabili, iMozambique kanye naseSwazini. Lesifundazwe sasungulwa ngo-27 kuNdasa ngo-1994. Ngesikhathi sobandlululo lesifundazwe sasiyingxenye yesifundazwe i-Transvaal. Isiqongo ...

                                               

IMpumalanga Kapa

IMpumalanga Kapa yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Lesifundazwe sisentshonalanga yeKwaZulu-Natal. Amadolobha amakhulu kulesifundazwe Ibhayi kanye neMonti, kodwa isiqongo siseBhisho. Ngobukhulu bendawo lesifundazwe silandela iNyakatho Kapa. Lesif ...

                                               

INtshonalanga Kapa

INtshonalanga Kapa yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Lesifundazwe sisentshonalanga yeMpumalanga Kapa siphinde sibe seningizimu yeNyakatho Kapa. Isiqongo salesifundazwe iKapa.

                                               

Inkalane

Inkalane, noma umhlabane uhlobo lwesihlahla olubizwa ngokuthi inhlaba esimila kwaZulu-Natali, eMpumalanga kanye nase Limpopo esisetshenziswa ngabalephi bendabuko ukwelapha. Lesi sihlahla sinamahlamvu amade aqinile aluhlaza cwe acijile emachosheni ...

                                               

St Francis College Mariannhill

I-St Francis College Mariannhill okanye I-Mariannhill Secondary Private Independent yisikole samabanga aphakeme eseizimele esisendaweni yaseMariannhill, KwaZulu-Natali. Lesi sikole sizimele futhi sinezindawo zokuhlala abafundi ngaphakathi. Sabunj ...

                                               

IsiBhunu

IsiBhunu singulimi saseNingizimu Afrika neNamibhiya. Kuyasifana ngesiHolandi. Singulimi sikamaKhaladi, nengxenye-abeLungu ezefundazwe zasentshonalanga eNtshona-Koloni noNyakatho-Koloni).

                                               

IsiSuthu

IsiSuthu singulimi lwasoSotho neNingizimu Afrika. Asiyona ulimi lwesiNguni. Singulimi lwasiSuthu. Sikhulunywa ngabantu abayizigidi ezihlanu.

                                               

IsiSuthu sasenyakatho

IsiSuthu sasenyakatho singulimi lwasoPedi neNingizimu Afrika. Ayiyona ulumi lwasiNguni. Singulimi lwasiSuthu. Sikhulunywa ngabantu abayizigidi 4.6.

                                               

IsiXhosa

IsiXhosa singulimi lwabeXhosa. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangu-8 000 000. Sikhulunywa eMpuma-Koloni noTshona-Koloni. Kuyasifana isiZulu - ngakho-ke cishe siqondwa ngamaZulu. Amaphesenti amashumi amabili likabantu ...

                                               

UMasipala wase Mhlathuze

UMhlathuze umasipala osenyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal ngaphansi komasipala wesifunda uKing Cetshwayo District Municipality. Lomasipala uqanjwe emva komfula odlula endaweni obizwa ngokuthi Umfula uMhlathuze. Izindowa zalomasipala zanyuka n ...

                                               

UMasipala wase Mthonjaneni

Mthonjaneni umasipala wasekhaya osenyakatho esifundazweni saKwaZulu-Natali, lomasipala ungomunye womasipala abangaphansi kwamasipala wesifunda uKing Cetshwayo District Municipality. Igama lalo masipala lisuselwa emthonjeni okulendawo lapho INkosi ...

                                               

UMasipala wase Nkandla

Nkandla umasipala wasekhaya osesifundazweni saKwaZulu-Natali ongaphansi kuka masipala wesifunda iKing Ceteshwayo District Municipality. Ammahovisi alo masipala asedolobheni laseNkandla okuyindawo lapho kwazwalelwa khona umongameli wangaphambilini ...

                                               

South African Music Awards

i MTN South African Music Awards yenzeka 29-30 ngoMbaso eSun City. Omanqoba: Best Alternative Album: The Dirty Skirts for Lost In The Fall Best Kiddies Album: Wendy Oldfield for Singalong Kidz Volume 2 Best Smooth Urban Music Album: Zahara for Lo ...

                                               

Ukuvukela kweNtsha kwama-16 uNhlangulana we-1976

Ukuvukela kweNtsha kwama-16 uNhlangulana we-1976 imibhikisho elandalanayo eyaqala elokishini laseSoweto yabe isibhebhetheka ezweni lonke, lokhu kwaletha ushinto olikhulu kwezombusazwe ezweni laseNingizimu Afrika. Zonke izigigaba ezenzeka ngalesi ...

                                               

Awasa

I-Awasa noma Hawassa yi-woreda futhi yidolobhakazi eliyisiqongo sezifundazwe ezimbili, okuyi SNNPR kanye ne Sidama, leli dolobha lisezweni lase Itiyopiya.

                                               

Moyale

IMoyale yidolobha elikwisifundazwe se Oromia, e-Itiyopiya. Leli dolobha liyisiqongo sama-woreda amabili okuyi Moyale yase Somali kanye neMoyale yase Oromia.

                                               

Izifunda zase Itiyopiya

Inani lezifunda zase Itiyopiya azaziwa kahle hle ngenxa yokushintsha-shintsha kwemephu yemingcele yezifunda. Ngezansi uhlu lwezifunda zase Itiyopiya ngaphansi kwezifundazwe ezitholakala kuzona.

                                               

Alto Zambeze

I-Alto Zambeze ngumasipala okwisifundazwe se Moxico, e-Angola. Ngonyaka ka-2014, lomasipala wawunabantu abayizi-110.900 futhi ubukhulu bendawo yalomasipala bungamakhilomitha ayizi-53.000.

                                               

Belize, Angola

IBelize yidolobha futhi ngumasipala okwisifundazwe se Cabinda, e-Angola. Ubukhulu balelidolobha bungamakhilomitha ayizi-1.360. Ngonyaka ka 2019, lelidolobha lalinabantu abayizi-22.514.

                                               

Bibala

IBibala yidolobha futhi ngumasipala okwisifundazwe se Namibe, e-Angola. Ngonyaka ka-2014, lelidolobha lalinabantu abayizi-64.504 futhi ubukhulu baledolobha bungamakhilomitha ayizi-7.700.

                                               

Bungo, Angola

IBungo yidolobha futhi ngumasipala okwisifundazwe se Uíge, e-Angola. Ngonyaka ka-2014, lomasipala wawunabantu abayizi-37.153 futhi ubukhulu bendawo yalomasipala bungamakhilomitha angama-2.156. Leli dolobha lasungulwa ngo-Ncwaba 16, 1916.

                                               

Camanongue

ICamanongue yidolobha futhi ngumasipala okwisifundazwe se Moxico, e-Angola. Ngonyaka ka-2014, lomasipala wawunabantu abayizi-34.167 futhi ubukhulu bendawo yalomasipala bungamakhilomitha ayizi-3.046.

                                               

Luanda

ILuanda yisiqongo futhi yilona dolobhakazi elikhulu kunawo wonke amadolobha asezweni lase Angola. Leli dolobhakazi lingaphansi kwesifundazwe se-Luanda.

                                               

Léua

ILéua yidolobha futhi ngumasipala okwisifundazwe se Moxico, e-Angola. Ngonyaka ka-2014, lomasipala wawunabantu abayizi-32.457 futhi ubukhulu bendawo yalomasipala bungamakhilomitha angama-62.

                                               

Awhum Waterfall

I- Awhum Waterfall itholakala endaweni yaseMaugwe edolobheni lase-Awhum endaweni yase-Udi Local Government Area, e-Enugu State, eNigeria. I-Awhum Waterfall yakhiwa edwaleni elikhulu le-granite ngokugeleza kwamanzi phezulu okwenza umfula. Enye ing ...

                                               

IBhayibheli

Malaki Ingoma kaSolomoni Jobe IzAga Obadiya Habakuki 1 & 2 Samuweli Hezekeli Eksodusi Hagayi Nehemiya Esteri Joweli Mika 1 & 2 AmaKhosi Numeri Ruthe Joshuwa Jona AmaHubo Zefaniya Zakariya Amose Nahume 1 & 2 IziKronike IsiLilo sikaJeremiya Ezra Ho ...

                                               

Abahluleli

Jair kusuka Gilead Tola kusuka Issaskar Efraim Abdon kusuka Efraim Elon kusuka Sebulon Otniel kusuka Juda Simson kusuka Dan Samgar Ehud uit Benjamin Jefta kusuka Gilead Debora kusuka Efraim Gideon kusuka Manasse Ibsan kusuka Betlehem ku-Sebulon

                                               

Pierre Woodman

Pierre Woodman kuyinto ifilimu umqondisi ezingcolile. Nguye uMdali kuka 65 ifilimu ezingcolile, ezingaphezu kuka 2 000 izigcawu hardcore babalelwa 1.500 photosets futhi kuka 7.000 castings.

                                               

IParisi

IParisi iyisiqongo saseFulentshi. Ngesikhathi pambuso iRhomani babiza ngokuthi "Lutetia". Namhlanje igama lakhe ngu-"isidolobha ekhanya".

                                               

Hans Holbein the Younger

Hans Holbein the Younger singumpendi weJalimani, ekhulunyaka 16. Igama lakhe "the Younger" ngoba ubaba lakhe uHans Holbein the Elder.

                                               

Steve Holmes (umlingisi ezingcolile)

Steve Holmes ezingcolile ifilimu umlingisi eJalimani abaqala umsebenzi wakhe ngo-1997. Holmes iyinhlangano Saxon Transylvanian owazalwa ngo Sibiu, Romania. Ngo-1968, umndeni wakhe wawela umngcele Turkish lapho iholide eBulgaria futhi wafuna ukukh ...

                                               

Till Kraemer

Till Kraemer, kuyinto nomdlali German, owayeyinhloko umlingisi ezingcolile, umlobeli, ithelevishini aphethe, Trance DJ kanye ifilimu umhlaziyi. He uyagijima Pornopedia, i-encyclopedia online ngezithombe ezingcolile, erotica kanye nezocansi.

                                               

Kyle Larson

uKyle Miyata Larson ungumshayeli wezimoto okhokhelwayo waseMelika oyilunga lomncintiswano we-NASCAR Cup Series. ULarson ujoyine iqembu leChip Ganassi Racing kusukela ngesizini ka-2014 kuya ekuqaleni kwesizini ka-2020 ngemoto engunombolo 42. Kulel ...

                                               

Martin Luther

Luthers Works, 55 vols. Eds. H. T. Lehman and Jaroslav Pelikan. St Louis Missouri, and Philadelphia, Pennsylvania, 1955–86. Also on CD-ROM. Minneapolis and St Louis: Fortress Press and Concordia Publishing House, 2002. Luther, M. The Bondage of t ...

                                               

Michael Schumacher

uMichael Schumacher noma uSchumi ungumshayeli weFormula 1 osuka eJalimani. Okwamanje usehlanganyele neqembu le Mercedes GP, futhi umlingani ashayela naye nguNico Rosberg. Kusukela ngo1994 kuya ku1995 uSchumi wayengumpetha womhlaba neqembu le Bene ...

                                               

Sindiwe Magona

USindiwe Magona ungumbhali waseMzantsi Afrika. Wabhala amanoveli ngesibonelo" Mother to Mother”. USindiwe Magona wazalwa ngo1948 eMthatha. Wakhulela eGugulethu, wafunda eNyuvesi yaseNingizimu Afrika neNyuvesi yaseColumbia eNew York. Inoveli u- Mo ...

                                               

Sho Madjozi

Maya Christinah Xichavo Wegerif, ngomusebenzi uwaziwa ngo Sho Madjozi, ungumculi nombhali wezingoma ezidumile eNingizimu-Afrika, ungumlingisi aphinde aziwe ngokuhaya izinkondlo. Uqokwe nje ngomlingisi ohamba phambili eNingizimu-Afrika. uMadjozi u ...

                                               

Moonchild Sanelly

Template:Short description UMonson Sanelly ozelwe uSanelisiwe Twisha ungumculi nomdansi waseNingizimu Afrika. Uyaziwa ngezinwele zakhe ezinemibala eluhlaza okwesibhakabhaka nohlobo lomculo azenzele lona obizwa nge- "future ghetto punk". Imvelaphi ...

                                               

Sjava

u Jabulani Hadebe, owaziwa ngegama lakhe lesigaba u Sjava, ngumculi wokuqopha waseNingizimu Afrika ovela eGoli. Okwamanje usayine kwi-Ambitiouz Entertainment. Wavuswa ukuba adume ngo-2015 ngemuva kokuphumelela okuphezulu kwe-debut single ka Miss ...

                                               

Thandeka Zulu

uThandeka Zulu ungumlingisi wakumabonakude aphinde abe ngumculi oyilunga leqembu i-AfroSoul. UThandeka waduma kakhulu ngendima yakhe ayidlala kumdlalo ohamba phambili kumabonakude Uzalo, lapho ayedlala khona indawo kaNombuso.