Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5
                                               

UNandi kaBhebhe

UNandi kaBhebhe uzalwa uBhebhe owayeyinkosi yaseLangeni. UNandi waye dume ngobuhle bakhe. Wangemunye wesifazene owaba negalelo elikhulu ekubunjweni kwesizwe sakwaZulu. Ungunina weLembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha uShaka kaSenzangakhona.

                                               

Fumiko Enchi

The Treasures of Heaven and Sea A Restless Night in Late Spring The Waiting Years The Tale of An Enchantress Spring and Autumn Birthplace A Tale of False Oracles The World Like the Wind Growing Fog Niji to shura Masks Days of Hunger Shu wo ubau m ...

                                               

Momoko Kuroda

Shikoku henro ginkō Nuno no saijiki Haiku, hajimete mimasenka Hajimete no haiku zukuri 5-7-5 no tanoshimi Haiku to deau Haiku no tamatebako Kuroda momoko saijiki Mizu no Tobira Oku no hosomichi o Yuku Ginga Sanga Haiku rettō nihon sumizumi ginyū ...

                                               

Izifunda zase Khongo-Kinshasa

IKhongo-Kinshasa inezifunda noma inezigaba eziyi-145. Ngezansi uhlu lwalezozifunda. Boende Mitwaba Banalia Yahuma Luozi Tshela Kamonia Fizi Makanza Kambove Lubutu Idiofa Ubundu Befale Kabongo Pangi Lubao Kazumba Miabi Walikale Kwamouth Mushie Sha ...

                                               

Izifundazwe zase Khongo-Kinshasa

IKhongo-Kinshasa inezifundazwe ezingama-26. Ngezansi uhlu lwalezozifundazwe. Mongala North Kivu Kasaï Bas-Uélé Équateur Kinshasa Haut-Katanga Lomami Maniema Nord-Ubangi Haut-Lomami Tshuapa Kongo Central Sankuru Kwilu Province Haut-Uélé Kasaï-Cent ...

                                               

University of Fort Hare

University of Fort Hare iyinyuvesi eNingizimu Afrika. Kwakuyisikhungo esibalulekile semfundo ephakeme kubantu abamnyama ukusuka ngonyaka we-1916 kuya kowe-1959 lapho kunikela ngemfundo yokufundisa yaseNtshonalanga kubafundi abavela phesheya, nokw ...

                                               

University of South Africa

Ahmed Kathrada, usopolitiki waseNingizimu Afrika, wathola i Bachelor of Arts B.A. ku Criminology kanye Nezomlando ngo 1968 Edwin Cameron, umahluleli wo Mthetho sisekelo wase Ningizimu Afrika, wathola i LL.B. Cum Laude ngo 1981 Cyril Ramaphosa, uM ...

                                               

Brigitte Mabandla

UBrigitte Mabandla wazalwa zingama-23 kuLwezi ngo-1948. Maphakathi nawo-1970s wasebenza njengomxhumanisi wobusha e-Institute of Race Relations eThekwini kodwa washiya iNingizimu Afrika waya eZambia lapho athola khona iziqu zakhe zeLLB. Phakathi k ...

                                               

Clements Kadalie

Clements Kadalie wayengumholi wokuqala omnyama wenyonyana eNingizimu Afrika. UClement Kadalie uzalwe ngoMbasa ku1896 esiFundeni saseNkatha Bay edolobheni eliseChifira eduze nesiteyishini seBandawe esise Nyasaland. Beka yindondana yesibili ebantwa ...

                                               

Edwin Cameron

U-Edwin Cameron wayengumahluleli eNkantolo yoMthethosisekelo waseNingizimu Afrika. Waziwa kakhulu ngezimalungelo abantu abane-HIV/ AIDS kanye nokuba yisishoshovu maqondana namalungelo alabo abathandana ngobulili obufanayo wanconywa nguNelson Mand ...

                                               

Minister of Home Affairs v Fourie

Ungqongqoshe Wezasekhaya kanye nelinye v Fourie nelinye; I-Lesbi ne-Gay Equity Project kanye nabanye v nguNgqongqoshe Wezasekhaya nabanye, ZACC 19, yisinqumo esiyingqayizivele seNkantoloYoMthethosisekelo waseNingizimu Afrika lapho inkantolo ikhip ...

                                               

2014

5 ngoNcwaba - ukuzamazama komhlaba, ubukhulu be-5.5 esikalini saseRichter, esine-epicenter e-Orkney, eNorth West

                                               

Umbhoxo

Umbhoxo / iRaghbi uhlobo lomdlalo othi awufani nomdlalo webhola lezinyawo. Kulo mdlalo ku kudlalwa ngebhola ilimise okweqanda. Leli bhuthi ola kugijinywa nalo libanjwe ngezandla. Kanti futhi libuye likhahlelwe ngezinyawo uma sekushaywa i-penalti. ...

                                               

Zola Skweyiya

UZola Sidney Themba Skweyiya wayepolitiki yoMzantsi Afrika owayengu-Mphathiswa Wezabasebenzi bakaRhulumente noLawulo ukusukela ngo-1994 ukuya ku-1999 kunye noMphathiswa woPhuculo loLuntu ukusukela ngo-1999 ukuya ku-2009. uZola Skweyiyia waye omun ...

                                               

UNDP South Africa

I- United Nations Development Programme eNingizimu Afrika ingelinye lamahhovisi ayi-166 ezinhlangano zomhlaba wonke ze-United Nations Development Programme futhi lisenhlokodolobha yezwe iPitoli. Inhloso yakhona ukuthi inikeze izimpilo zabantu ama ...

                                               

Thenjiwe Mtintso

UThenjiwe Mtintso wazalwa mhla ziyisikhombisa kuLwezi ngonyaka ka 1950 elokishini lase Soweto eGoli, lapho akhulela khona. Umama wakhe uHanna Mtintso wayesebenza njengomsizi wasendlini kanti ubaba uGana Makabeni wayengusotswebhu wezinyunyana kany ...

                                               

IMahikeng

Ngonyaka ka-1994, iMahikeng yenziwa isiqongo sesifundazwe seNyakatho-Ntshonalanga ibizwa nge "Mafikeng". Ngo-Nhlolanja wa-2010, uLulu Xingwana owayengu-Minister we Arts and Culture washintsha igama elithi "Mafikeng" laphindela kuleli elalibizwa n ...

                                               

Ibhola lezinyawo

Ibhola lezinyawo ngumdlalo. Lo ngumdlalo onesasasa kakhulu emhlabeni,yingakho nje aabanye bawubiza ngomdlalo wezigidigidi zabantu. Ngokuya ngomlando webhola lezinyawo lomdlalo waqala eNgilandi kwelamaNgisi eminyakeni eminingi eyedlula. Kulo mdlal ...

                                               

Mavivi Myakayaka-Manzini

UMavivi Manzini wazalelwa e-Alexandra Township, ngaphandle kweGoli, iTransvaal ngo-1956, wabe esethuthela eSoweto. UManzini wahlaselwa yisifo sesifuba esemncane futhi ngenxa yalokho wahlala eduze kweminyaka emine esibhedlela waze waba neminyaka e ...

                                               

I - Africa kanye neGlobal African Diaspora Summit

I - Africa kanye neGlobal African Diaspora Summit yiNgqungquthela Yamazwe Ngamazwe yamaKolishi ehlelwe yi UNDP South Africa ngokubambisana ne Ngokomlando amakolishi namayunivesithi, uhulumeni nemikhakha ezimele. Inhloso yengqungquthela ukuqinisa ...

                                               

Imfundo yabadala

Imfundo yabadala yinqubo lapho khona abantu abadala bengenela khona imisebenzi eqhubekayo yokuzifundisa ukuze bathole ulwazi olusha, amakhono, imibono noma ama-value. Lokhu kuchaza noma yiyiphi imfundo abadala abayingenelayo ngaphandle kwesikole ...

                                               

1985

1 ngoNcwaba - Victoria Mxenge, ummeli olwa nobandlululo eNingizimu Afrika owazalwa nge-1942 14 ngoNhlulangulana - Thamsanqa Mnyele, mdwebi waseNingizimu Afrika ophikisana nobandlululo owazalwa nge-1948

                                               

1991

5 ngoNhlangulana - IRiphabliki yaseNingizimu Afrika isusa izisekelo ezisemthethweni ezisele zomthetho wobandlululo.

                                               

Isinkwa

Isinkwa ukudla okuyisisekelo okulungiselelwe kusukela enhlama eyenziwe ngofulawa namanzi, ngokuvamile ngokubhaka. Kuwo wonke umlando oqoshiwe uye wathandwa emhlabeni jikelele. Ngenye yezinto zokudala ezenziwe ngabantu, ezibalulekile kusukela ekuq ...

                                               

Isibalo Senkulumo

Isibalo Senkulumo yindlela engaqondile, yokudlulisa umqondo othize. Izibalo zenkulumo eziningi azidalelwe ukuqondwa ngqo ngalendlela ezikhulunywe ngayo: azizona izinto ezinjengoba zinjalo, futhi azizona izinto eziliqiniso. Zisebenzisa ulimi olung ...

                                               

Judith Mason

UJudith Mason owazalwa uJudith Seelander Menge wayengumculi waseNingizimu Afrika obesebenza kwezamafutha, ipensela, ukuprinta ukushicilela nezindaba ezixubile. Umsebenzi wakhe ucebile ngokufanekisela kanye ne-mythology, ekhombisa ubuciko obunqabi ...

                                               

Ikhambi lokugoma

Ikhambi lokugoma ikhambi elinyusa amandla wamasosha omzimba ukuze ezolwa nasifo thizeni. Ikhambi lokugoma luvamise ukwakhiwa ngenxenye yegciwane elidala izifo. Kujwayele ukuthi lengxenye yegciwane kube amagciwane abulewe noma amacezu akhomba uhlo ...

                                               

UQedani Mahlangu

UQedani Dorothy Mahlangu wayenguMEC wezeMpilo neNthuthuko yabantu eGauteng wesula esikhundleni ngemuva kokuba kukhishwe umbiko, ukhishwa ngu-ombudsman wezempilo, ngesimo sokushona kweziguli ezingu 94 ezazigula ngengqondo kanti lo mbiko wabuye waz ...

                                               

Qedani Mahlangu

UQedani Dorothy Mahlangu wayenguMEC wezeMpilo neNthuthuko yabantu eGauteng wesula esikhundleni ngemuva kokuba kukhishwe umbiko, ukhishwa ngu-ombudsman wezempilo, ngesimo sokushona kweziguli ezingu 94 ezazigula ngengqondo kanti lo mbiko wabuye waz ...

                                               

Beyers Naudé

Christiaan Frederick eBeyers Naude kwakungumfundisi, isazi semfundiso yenkolo futhi ehola namaBhunu kobandlululo isishoshovu eNingizimu Afrika. Wayephinde aziwe ngokuthi ngu Oom Bey.

                                               

Leon Wessels

U-Leon Wessels ungummeli waseNingizimu Afrika, usopolitiki kanye nezishoshovu owayesebenza kuhulumeni omncane weqembu leNational Party ngesikhathi sobandlululo. izenzo zalowo hulumeni. Potchefstroom University

                                               

Abalwi Nkululeko Yezomnotho v Somlomo woMkhandlu Kazwelonke

Abalwi Nkululeko Yezomnotho v uSomlomo woMkhandlu Kazwelonke kanye nabanye; IDemocratic Alliance v LikaSomlomo weSigungu Sikazwelonke kanye Abanye ZACC 11 isahlulelo ezinkulu Inkantolo Yomthethosisekelo waseNingazimu Afika lapho ithola ukuthi uMo ...

                                               

Umculo

1/2/3. 340ml A Abafana Bakwa Dladla - African Jazz Pioneers - AKING - Amabayeni Amahle - AmaGezAmahle - Amampondo - Amashayina Amahle - Amatshitshi Amhlophe B Bhekumuzi Luthuli - Bhoja - Bongo Maffin - Boom Shaka C Crashcarburn D Dark City Sister ...

                                               

Murphy Morobe

UMurphy Morobe ungumuntu oqopha umlando oqhamuka enhlanganweni elwa nobandlululo yaseNingizimu Afrika. Uqale isikole e-Ermelo Morobe, waqeda isikole samabanga aphansi eSoweto wabe eseya e-Orlando North Secondary School nase-Isaacson High School. ...

                                               

Zwelakhe Sisulu

UZwelakhe Sisulu wayengumlobi wezindaba omnyama waseNingizimu Afrika, umhleli kanye nomsunguli wephephandaba. WayenguMengameli we-Writers Association of South Africa, kamuva owaba yi-Black Media Workers Association of South Africa, futhi wahola i ...

                                               

Vlamertinge

I-Vlamertinge iyisizinda esifundazweni saseBelgium saseWest Flanders nasesidolobheni saseYpres. Isikhungo sendawo yedolobha laseVlamertinge singaphandle kwendawo yedolobha laseYpres, eduze komgwaqo omkhulu uN38 edolobheni eliseduze lasePaperinge. ...

                                               

Imfundo

Imfundo inqubo lula yokufunda. Ulwazi, amakhono, amagugu, izinkolelo, nemikhuba iqembu labantu zidluliselwa abanye abantu, ngokusebenzisa storytelling, ingxoxo, ukufundisa, ukuqeqesha, noma ucwaningo. Imfundo njalo senzeka ngaphansi kokuqondisa k ...

                                               

IGana

isi-Akani isiKwahu isi-Akyemu isiTwi sama-Akwapemu isiFanti isiTwi sama-Ashanti isiNgisi English isiTwi isiNzema isiGaa Gã isiDangme Adangme isiGonja isiDagbani Dagbane isiKasemu isi-Ewe Èʋe / Èʋegbe isiDagaare

                                               

East Africa Time

I-East Africa Time noma EAT wuhlobo lwesikhathi sendawo esitshenziswa emazweni aseMpumalanga ye-Afrika. i-EAT ingaphambili ngamahora amathathu esikhathini somhlaba.

                                               

AmaKhaladi

AmaKhaladi yiqembu lesizwe elidabuka eNingizimu Afrika, eNamibia, eZambia, eZimbabwe naseBotswana. Iningi labo likhuluma isiNgisi nesiBhunu. Ngo-2019 isibalo sabantu abangamaKhaladi eNingizimu Afrika besingabantu abayi-5.176.750.

                                               

Central Africa Time

ICentral Africa Time noma CAT wuhlobo lwesikhathi sendawo esitshenziswa emazweni aphakathi ne-Afrika kanye nase namazweni aseNingizimu ye-Afrika. i-CAT ingaphambili ngamahora amabili esikhathini somhlaba.

                                               

Base-Eshiya

Abantu baseNingizimu Afrika base-Eshiya baqukethe abantu kanye nabomdabu base-Asia abahlala eNingizimu Afrika njengamanje. Kubhekiselwa ikakhulu kumaNdiya ase-Asia kepha kungenzeka ukuthi leli gama libuye lisho umphakathi wase-Irani noma inani el ...

                                               

Amaphupho

Ukuchaza amaphupho kuyingxenye esemqoka osikweni lwamaZulu. Umbuso wemimoya uyingxenye yansukuzonke empilweni yemiphakathi eminingi yama-Afrika, futhi kumaZulu ngamaphupho awumongo alombuso. Izincazelo nemifanekiso okwakha izwe lamaphupho lamaZul ...

                                               

Womthethosisekelo

Umthethosisekelo wezwe uhlobo lomthetho obalulekile idokhethi elitshela uhulumeni wezwe ukuba asebenze kanjani. Usho ukuba umbusi wezwe noma ababusi bezwe bazoqokwa kanjani nokuba singakanani isikhathi abazosihlala ehhovisi, ukuba imithetho emish ...

                                               

Tiger in a Tropical Storm

Tiger in a Tropical Storm noma Surprised! ngumdwebo odwetshwe ngumpendi uHenri Rousseau. Lona ngumdwebo wokuqala lapho igama lompendi laziwa khona. Lodwebo uveza ithayiga ikhanyiswa ngumbani lapho izingela khona ehlathini.

                                               

Pornhub

Pornhub, ingxenye yomkhankaso Pornhub NETWORK, iyi-video ukwabelana website kanye indawo enkulu kunazo zonke porn kwi-internet. Wango-2007 futhi esekelwe ku Montreal, Quebec, Pornhub kuyisimo mahhala, website ad asekela, okuvumela abasebenzisi ba ...

                                               

The Last Supper

The Last Supper singumdwebo wekhulunyaka ngo-15 eMilan, iTaliya nga-Leonardo da Vinci ubemenzela inkosana uLudovico Sforza nenkosazana uBeatrice dEste. Umbonisa indlakusihlwa igcinile ngezinsuku igcinile weVangeli woJohn 13:21, ngesikhathi uJesu ...

                                               

Pornopedia

Pornopedia iyinhlangano website wiki ngezithombe ezingcolile, erotica, ubulili kanye konke okuhlobene kuso okubalwa abadlali, abaqondisi, amabhayisikobho, izincwadi kanye amathoyizi. Pornopedia kuyinto anabanikazi sa Till Kraemer, nomdlali German ...

                                               

Joan Miró

Joan Miró i Ferrà wayengumuntu umdwebi Catalan, umqophi, futhi ceramicist owazalelwa Barcelona. Kunomnyuziyamu Kunikezelwa emsebenzini wakhe, i-Fundació Joan Miró, yasungulwa ngo idolobha lakhe lokuzalwa Barcelona ngo 1975, kanti elinye, i-Fundac ...

                                               

Izimpi Zenkanyezi: UJedi Woza Ukuzolwa

Izimpi Zenkanyezi: UJedi Woza Ukuzolwa, noma Star Wars: Return of Jedi njengoba kunjalo emadodeni esiNgisi, yifilimu yasendaweni ye-opera yango-1983 neyokugcina kwezimpi zokuqala zezinkanyezi ezintathu, kepha kungokwesithupha ngokulandelana kwezi ...