Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8
                                               

Orchestra Baobab

Official MySpace Page Chris Nickson," Orchestre Baobab Biography” on AllMusic Official Site: Orchestra Baobab Official Page on their label World Circuit

                                               

Ukubingelela

Ukubingelela ngesiZulu akufani no kweSingisi okuhambisana nosuku kodwa ngesiZulu sithi Sawubona uma umuntu eyedwa kodwa uma bebabili noma ngaphezulu sithi Sanibona nabo noma naye uzophendula ngokuthi Sawubona ngaphansi uzobona ukuthi kwenziwa kan ...

                                               

Izinyanga zonyaka ngesiZulu

Kubonakale kubalulekile ukuba kubhekiswe ezinyangeni zesiZulu ngoba zineqhaza elikhulu ezilibambile ezimpilweni zabantu. Kusemqoka futhi ukuthi umphakathi waziswe ukuthi izinyanga zesiZulu izwe lisabusa zazisemqoka emisebenzini eyehlukene. Emamdu ...

                                               

Imvomve (Iqoqo lezindaba ezimfishane)

Imvomve iqoqo lezindaba ezimfishane kanye nama-eseyi elihlelwe nguM.S.S Gcumisa. Leli qoqo lishicilelwe yinkampani yezokushicilela kwa-Shuter and Shooter e-Pietermaritzburg, yishicilelwa okokuqala ngonyaka we-1992. Izindaba kanye nama-eseyi akule ...

                                               

Izinganekwane

Izinganekwane izinxoxo ezixoxelwa izingane. Zixoxwa umama wezingane noma ugogo. yingxoxo exoxwa ngolimi olwejwayelekile ephathelene nezehalakalo zabalingiswa nezehlakalo zabalingiswa okungaba abantu noma izilwane. Leli yiqoqo lezindaba ezidlulise ...

                                               

Inkosi ibhubesi

Inkosi ibhubesi iyifilimu Disney yomculo. Izithombe ezikhiqizwa yi-Walt Disney Feature Animation. Iqukethe izingoma ezibhaliwe ngu-Elton John noTim Rice. Amazwi ahunyushwa nguMara Louw, owahlabelela "Indlela Impilo". I-remake isethelwe ukuphuma n ...

                                               

AmaMbatha

Abantu bakwaMbatha bazalwa nguMageba kaGumede. ngenkathi kukhothama uPhunga kaGumede, uMageba washiya umuzi wakhe eNhlazatshe ukuze avuse umuzi kayise kwaZulu ngoba uPhunga waye ngenayo indodana nxa ekhothama. isihlalo sobikhosi bakwa Zulu sase s ...

                                               

Umanswininiza

Umanswininiza yiselesele. Umanswininiza onyawo zingamafosholo Arthroleptis stenodactylus Umanswininiza wasehlathinia Arthroleptis wahlbergii

                                               

Ukassina

Ukassina yiselesele. Ukassina obhadlayoa Kassina senegalensis Ukassina wemilenze ebomvu Phlyctimantis maculatus

                                               

Iselesele

Iselesele: Umgqagqa oluhlaza okotshania Hyperolius tuberilinguis Umgqagqa ka-Pickersgill Hyperolius pickersgilli Umgqagqa omkhulua Afrixalus fornasini Umgqagqa wemigqa ephuzi Hyperolius semidiscus Umgqagqa opendiwea Hyperolius marmoratus umgqagqa ...

                                               

Uvete

Uvete yiselesele. Uvete lwaseNileb Ptychadena nilotica Uvete olunomugqa obanzi Ptychadena mossambica Uvete olunemigqaa Ptychadena porosissima Uvete olujwayelekile Ptychadena anchietae Uvete olufishane Ptychadena taenioscelis Uvete olunempumulo ec ...

                                               

Rotterdam

Rotterdam) iyidolobha ikhulu e-Netherlands futhi iyitheku ikhulu. Beyakha ngo-1270 emfuleni Rotte. Igama iyi-"Umnyango weYurobhu".

                                               

Isinana

Isinana yiselesele. Isinana sakwaNdumo Breviceps passmorei Isinana esipendiwe Hemisus marmoratus Isinana sikaBilboa Breviceps bagginsi Isinana sasehlathinia Breviceps adspersus Isinana sekhwela/Isinana somtshingo Breviceps sopranus Isinana sakwaP ...

                                               

Ixoxo

Ixoxo yiselesele. Ixoxo elibomvua Schismaderma carens Ixoxo lembodlomanea Sclerophrys gutturalis Ixoxo elifishane Poyntonophrynus fenoulheti Ixoxo elihlotshisiwea Hildebrandtia ornata Ixoxo eliklabalasayoa Sclerophrys capensis Ixoxo eliluhlaza ok ...

                                               

Umgqagqa

Umgqagqa yiselesele. Umgqagqa wemigqa ephuzi Hyperolius semidiscus Umgqagqa oyigolide Afrixalus aureus Umgqagqa omude Hyperolius poweri Umgqagqa oluhlaza okotshania Hyperolius tuberilinguis Umgqagqa othambile Afrixalus delicatus Umgqagqa ka-Picke ...

                                               

Isabelle de Charrière

U-Isabelle de Charrière, owaziwa ngo Belle van Zuylen ezweni lase-Netherlands, née Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, waziwa nango Isabelle de Charrière kwezinye izindawo, wayengumbhali ongowomdabu baseDutch naseSwiss ngezikhat ...

                                               

Amadumbe

Amadumbe ayisitshalo esishisayo. Kudliwa amadumbe eAfrika ne-Eshiya Laseningizimu. Abantu baseNingizimu Afrika badla amaqabunga nezimpande zamadumbe.

                                               

Faka igama

Faka igama isiko social lapho ukudla iphekwe on a hlupha noma izoso phezu kwamalahle avuthayo. Isiko ekuqaleni waqala Afrikaners, kodvwa kusukela kwasakazekela kubantu bonke abanye baseNingizimu Afrika, kuhlanganise Botswana, Namibia, Lesotho, Zi ...

                                               

Mbuyisa Makhubo

UMbuyisa Makhubu ungumfana wesikole waseNingizimu Afrika oneminyaka engu-18 ubudala obhekene necala lokuthwala uHector Pieterson esithombeni esidumile esithathwe nguSam Nzima emuva kokudutshulwa ngesikhathi sokuvukela iSoweto ngo-1976. Siyakwamuk ...

                                               

S v Makwanyane

U-S v Makwanyane noMunye kwakuyisinqumo esiyingqopha-mlando sango-1995 seNkantolo Yomthethosisekelo yaseNingizimu Afrika. Yasungula nokuthi ukujeziswa kwemali eyimali kwakuhambelani nokuzibophezela kwamalungelo abantu okuvezwe kuMthethosisekelo W ...

                                               

Ukubhoboza impumulo

Ukubhoboza impumulo ukubhobozwa kwesikhumba noma i-cartilage eyakha noma iyiphi ingxenye yempumulo, imvamisa ngenhloso yokugqoka ubucwebe, obubizwa ngokuthi i-nose-jewelry. Kwezinhlobonhlobo ezihlukene zokubhoboza impumulo, ukubhoboza impumulo yi ...

                                               

Mandisa Maya

UMandisa Muriel Lindelwa Maya ungummeli waseNingizimu Afrika osebenze njengoMongameli weNkantolo eNkulu Yokudluliswa Kwezikhalazo YaseNingizimu Afrika kusukela ngomhlaka 26 Meyi 2017. UMandisa Muriel Lindelwa Maya waye ngumahluleli eMthata High C ...

                                               

Veronica Sobukwe

UZondeni Veronica Sobukwe wayengumhlengikazi waseNingizimu Afrika obambe iqhaza elibalulekile eMkhankasweni Wokulwa Nempi. Umyeni wakhe, uRobert Sobukwe, wayengusopolitiki odumile. Umndeni wakhe uhlukunyezwa njalo ngamaphoyisa. UMam Sobukwe wazal ...

                                               

Indlu

Indlu indawo eyakhiwe yambhozeka phezulu eyenzelwe ukuba kuhlalwe noma kusetshenzelwe kuyo. Indlu yezinsizwa ibizwa ngokuthi Ilawu. Isaga sesiZulu sithi indlu yegagu iyanetha. Indlu yisakhiwo esisebenza njengekhaya. Zingasukela ezindlini ezilula ...

                                               

Isifo segciwane le-Ebola

Isifo segciwane le-Ebola or Imfiva Ye-Ebola eyophisayo yisifo esihlasela abantu ngegciwane le-Ebola. Igciwane le-Ebola. Izimpawu zaso zijwayele ukuqala ezinsukwini ezimbili kuya emavikini amathathu emva kokuthintana negciwane, kanye nemfiva, umph ...

                                               

Amazon.com

Amazon.com, Inc / æməzɒn / kuyinto inkampani i ezentengiselwano electronic nendlunkulu eSeattle, Washington, Izifunda Ohlangeneyo seMelika. Kuyinto umthengisi online kunayo yonke emhlabeni. Amazon.com waqala njengenhlangano Bookstore Online, kodw ...

                                               

Cali Sweets

Cali Sweets ungumlingisi wamafilimu angcolile waseMelika. Waqala inkambo yakhe emabhayisikobho ezingcolile ngonyaka we-2012.

                                               

Albie Sachs

U-Albert "Albie" uLouis Sachs uyisishoshovu futhi owayeyijaji eNkantolo Yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika. Ngemuva kokushayiswa kwengalo yakhe ngebhomu yemoto eMozambiki ngenxa yokuphikisana nobandlululo, wabalekela eMelika, futhi njengamanj ...

                                               

Isifo sohudo

Uhudo or ukukhishwa yisisu yisimo sokukaka into ethambile noma engamanzi okungenani izikhathi ezintathu ukunyakaza kwesisu ngosuku. Kujwayele ukuthi kube yizinsukwana ezimbalwa kanti futhi kungaholela ekuphelelweni amanzi emzimbeni ngenxa yokulah ...

                                               

XVideos

XVideos iyi-mahhala ividiyo ukwabelana website. Kuyinto ethandwa kakhulu website izithombe ezingcolile zonke emhlabeni, njengoba ayeke okunqoba Pornhub njengoba iningi popular omdala video ukwabelana website ngoLwezi 2010. Iphinde kwanyatheliswa ...

                                               

Coco Brown

Coco Brown kuyinto i umlingisi ezingcolile waseMelika. Waqala inkambo yakhe emabhayisikobho ezingcolile ngo-1998.

                                               

Xawela

IShawela umuzindawo otholakala kuMasipala wendawo ye-Greater Giyani Local Municipality kwisifundazwe/iprovinsi yase-Limpopo eNingizimu Afrika. Lo muzindawo wakhiwa ekuqaleni kweminyaka yoma 1960 ngaphansi kwe-homeland noma i-bantustan yeGazankulu ...

                                               

Ithoyilethe lomgodi

I- ndlu yangasese yomgodi noma ithoyilethe lomgodi wuhlobo lwendlu yangasese eqoqa indle yabantu emgodini emhlabathini. Aziwasebenzisi amanzi noma zisebenzisa amancane angaba amalitha amathathu abawathelayo ukuhambisa indle endlini yangasese enom ...

                                               

Umalaleveva

Umalaleveva isifo esithelelanayo esithwalwa omasikido esiphatha abantu kanye nezinye izilwane esibangelwa ukucinzwa umasikido protozoans sohlobo lwe-Plasmodium. Umalaleveva ubanga izimpawu ezibandakanya umkhuhlane, ukutubeka, ukuphalaza kanye nok ...

                                               

Umdlwane

Umdlwane yinja encane. Eminye imidlwane ingaba nesisindo esingu-1-1.5 kg, kanti yona emikhulu ingahle ibe nesisindo esingama-7-11 kg. Yonke imidlwane enempilo ikhula ngokushesha ngemuva kokuzalwa. Umbala wejazi lomdlwane ungashintsha njengoba imv ...

                                               

Ukungondleki

Ukungondleki noma Ukungabi namsoco isimo esidalwa ukudla okungenazo izakhimzimba ezanele noma okunezakhamzimba eziningi zize zibange izifo. Izakhamzimba ezibalwayo zingabandakanya: amakhalori, amaprotheni, isitashi, amavithamini noma amaminerali. ...

                                               

Yua Mikami

UMomona Kitō, owaziwa njengo-Yua Mikami, ungumlingisi waseJapan nomculi wezithombe. Uvele njengelungu leqembu le-SKE48 ngonyaka ka-2009 ngaphambi kokushiya ngonyaka ka-2014. Ungene embonini yezokuzijabulisa yabantu abadala ngonyaka ka-2015 ngapha ...

                                               

Ukuvuvukala kwesibindi A

I-Hepatitis A yisifo sibucayi isifo esithelelanayo sesibindi esidalwa ukuvuvukala kwesibindi okwaziwa nge-hepatitis A virus. Izikhathi eziningi kuba nezimpawu ezincane noma zingabi khona nhlobo ikakhulukazi kulabo abancane. Isikhathi phakathi kok ...

                                               

Buchwepheshe obugqokekayo

Ubuchwepheshe obugqokile, ogqokayo, ubuchwepheshe bemfashini, ubuciko bezinto zobuchwepheshe, noma imishini yama-elekthronikhi ngamadivayisi we-elekthronikhi smart egqoke eduze noma / noma ebusweni besikhumba, lapho bethola khona, bahlaziye, futh ...

                                               

James Deen

Bryan Matthew Sevilla, owaziwa kakhulu ngegama lakhe isigaba James Deen, ikhuluma leli umlingisi othandwayo James Dean, kuyinto kumdlali wasesiteji waseMelika zobulili ezingcolile kanye nomqondisi. Wangena porn imboni 2004 eneminyaka engu-18. uye ...

                                               

Ikhompyutha

Ikhompyutha yinto esiza kakhulu ezimpilweni zethu, yenza impilo ibe lula. Ikhompyutha ngumshini ofakwe izinhlelo ngaphakathi, yakhelwe ukwenza imisebenzi ekhaliphile ngokuzenzakalela. Leyo misebenzi ingashintshwa noma yinini ukuze ikhompyutha ikw ...

                                               

Indaba Yesine Yamathoyizi

Indaba Yesine Yamathoyizi iyona filimu entsha kunazo zonke ezisebenza nge-computer ezintathu ubukhulu kusuka ku Indaba Yamathoyizi futhi yenziwa ngonyaka ka-2019 istudiyo sePstrong. Inombolo yesine futhi ifaka uTom Hanks eqenjini. Indaba ingemva ...

                                               

Ifilimu

Amafilimu, noma amamovie, olunye uhlobo lwezindlela zokuxhumana ezisebenzisa okubonwayo ukuxoxa izindaba noma ukufundisa abantu okuthize. Kubantu abaningi, ukubuka amafilimu kuyindlela yokuqeda isizungu, noma yokuzijabulisa. Kwabanye, ifilimu eba ...

                                               

Tsotsi

U Tsotsi ungumfilimu we-2005 oqondiswa uGavin Hood kanti umkhiqizi nguPeter Fudakowski. Indaba ivela encwadini inoveli u Tsotsi, ebhaliwe ngumlobi waseNingizimu Afrika u-Athol Fugard. I- soundtrack iveza umculo we-Kwaito owenziwa ngumculi owaziwa ...

                                               

Galileo Galilei

Galileo di Vincenzo Bonaulti de Galilei wayeyisazi sezinkanyezi sase-Italy, isayensi yezokwelapha kanye unjiniyela, kwesinye isikhathi ochazwa njenge- polymath, evela ePisa. Galileo ubizwe "ngubaba wesayensi yokufunda izinkanyezi", "ubaba wesayen ...

                                               

William Blum

UWilliam Henry Blum ubengumbhali wezincwadi, usomlandu, kanye nomgxeki wenqubo yomgomo wase-United States foreign policy. Ubehlala eWashington, DC.

                                               

Bing Crosby

Harry Lillis Crosby, kangcono eyaziwa ngokuthi Crosby Bing kwaba umculi kanye actor American nge-career esithathe amahlanu wacabangela Inkanyezi yokuqala yemultimedia, i-Bing Crosby yayiyisitolo somculo esithengiswa kakhulu futhi saphumelela kuna ...

                                               

Marie Luv

Marie Luv kuba i umlingisi waseMelika ezingcolile, umdansi ngaqhelekile, umfuziselo ubukhazikhazi futhi film umqondisi ezingcolile.

                                               

Nyomi Banxxx

2011 XRCO Award okhethiwe – Unsung Siren 2011 AVN Award okhethiwe – Unsung Starlet of the Year 2013 XBIZ Award okhethiwe - Best Actress - Parody Release - Training Day: A Pleasure Dynasty Parody 2011 Urban X Awards owinileyo – Best Anal Sex Scene ...

                                               

Izifundazwe zase Ningizimu Sudan

Northern Bahr el Ghazal Lakes Western Bahr el Ghazal Upper Nile Eastern Equatoria Pibor isifundazwe esikhethekile Unity Warrap Western Equatoria Jonglei Abyei isifundazwe esikhethekile Central Equatoria Ruweng isifundazwe esikhethekile