Топ-100
Back

ⓘ MSS Gcumisa
                                     

ⓘ MSS Gcumisa

Mlindeli Samuel Simeon Gcumisa ngumlobi wezincwadi kanye nezinkondlo zolimi lwesiZulu. Lomlobi ubhala ngezindikimba ezahlukahlekene futhi imisebenzi yakhe kubalwa ama-eseyi, izindaba ezimfishane, ukuhlela amaqoqo ezindaba ezimfishane, kanye nezinkondlo.

                                     

1. Imisebenzi

 • 1993 - Isilulu Solwazi Lwemvelo
 • 1985 - Ukugedeza Kwengede
 • 1996 - Umqangala:Iqoqo Lezindaba Ezimfishane
 • 1996 - Amaselwa
 • 1991 - Imvomve
 • 1978 - Inkatha Yabaphansi
 • 2009 - Nature as a Source of Inspiration in Zulu Poetry.
 • 1993 - Amayezi Ayewukela
 • 1993 - Awuwelwa UMngeni
 • 1981 - Isilulu Semicabango
 • 1993 - All About Garderning
 • 1987 - Kungenxa Kabani?
 • 1994 - Amakloba
 • 2008 - Ingqalbuhto yakwaMvimbingwenya
                                     

2. Imisebenzi ibuye ivele

 • 1995 - Discovering the Environment: Standard 1 ngu J. Cadle
 • 1991 - Isibani Sethu: Ibanga 4 ngu M.M Mthembu
 • 1992 - Insonyama
 • 1992 - Ifutho ngu A.T Kheswa
 • 1992 - Amaqoma ngu M.A Hlengwa