Топ-100
Back

ⓘ UThandiswa Mazwayi
UThandiswa Mazwayi
                                     

ⓘ UThandiswa Mazwayi

U Thandiswa Mazwai ungumculi waseNingizimu Afrika eEastern Cape, futhi ophinde abe ngumdwebi wamazwi ophambili kanye nombhali wengoma weBongo Maffin.

                                     

1. Impilo yobusha

UThandiswa wazalelwa eEastern Cape ngoyaka ka 1976 ngenkathi zobucalucalu. Lonyaka kwaku unyaka weSoweto Uprising ngeskathi somzabalazo.Bobabili Abazali bakhe babeyintatheli ngesikathi somzabalazo. Ekukhumbuleni kwakhe,ekhaya kwakugcwele izincwadi futhi babehlala bexoxa ngesimu samapolitiki saleso sikhathi.Ukuya ngaye, lezinto kwayizo ezamenza lomculi anguye namuhla. Izinfundo zakhe zenyuvesi wazenza enyuvesi yaseWitswatersrand lapho afunda khona ubudlewana bamanye amazwe nezimfundo zezincwadi zesingisi. Ubuciko bakhe baphefumulelwe ngumama wakhe,owashona aneminyaka eyishumi nanhlanu, nemibhalo yaka Steve Biko, Chinua Achebe, Frantz Fanon, noKwame Nkrumah.