Топ-100
Back

ⓘ IsiTswana
                                               

IKlerksdorp

IKlerksdorp yidolobha elikwisifundazwe se Nyakatho Ntshonalanga, eNingizimu Afrika. Lelidolobha yilona elikhulu kunawo wonke amadolobha asesifundazweni seNyakatho-Ntshonalanga.

IsiTswana
                                     

ⓘ IsiTswana

isiTswana singulimi lwasoTswana neNingizimu Afrika. Ayiyona ulumi lwasiNguni. Singulimi lwasiSuthu. Sikhulunywa ngabantu abayizigidi 5.2.

                                     
  • iNyakatho - Ntshonalanga isiTswana Bokone Bophirima IsiNgisi: North West isiSuthu: Leboya Bophirima yisifundazwe sase saseNingizimu Afrika. Isiqongo
  • IButswana isiNgisi, isiTswana Botswana yizwe lase Afrika. Lezwe Linemingcele neNingizimu Afrika, iNamibhiya kanye neZimbabwe. Izifunda weButswana Inyamazane
  • Freistata IsiNgisi: Free State isiBhunu: Vrystaat isiXhosa: iFreyistata isiTswana Foreistata yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Isiqongo salesifundazwe
  • INyakatho Kapa isiBhunu: Noord - Kaap isiTswana Kapa Bokone IsiNgisi: Northern Cape yisifundazwe saseNingizimu Afrika. Ngobukhulu bendawo, lesifundazwe
  • isiNdebele isiSwazi isiVenda isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiTsonga isiTswana IsiZulu sikhulunywa kakhulu impela 24 bakabantu baseNingizimu Afrika
  • IFuleyisitata eningizimu Abantu baseGoli bakhuluma lezilimi isiZulu, isiTswana isiNgisi, isiBhunu, isiSuthu, isiXhosa, isiPedi kanye nezinye. Census
  • yisiNgisi, isiZulu, isiNdebele, isiSwati, isiXhosa, isiPedi, isiSotho, isiTswana isiBhunu, isiVenda kanye nesiTsonga, kanti zikhona ezinye izilimi ezikhulunyiswa
  • okwakungu Johannes and Martha babengamlungu esizwe saba - Barolong abakhuluma isiTswana futhi bengamaKrestu besebenzela izithunywa zenkolo kwamamishini eNingizimu
  • isiNgisi Izilimi ezifunda IsiBhunu, IsiJalimani, isiKwangali, isiLozi, isiTswana isiNama, isiHerero, isi - Ovambo Ubukhulu - Jikelele 825, 418 km2  34th
  • Umndeni wolimi isiKongo saseNijeri isiKongo saseBenuwe isiBantoyidi isiBantoyidi saseNingizimu isiBantu isiBantu saseNingizimu isiTswana sasoSotho isiSuthu