Топ-100
Back

ⓘ Nkosi Sikelel iAfrika
Nkosi Sikelel iAfrika
                                     

ⓘ Nkosi Sikelel iAfrika

Nkosi Sikelel i-Afrika ihubo elaqanjwa nguEnoch Sontonga ngonyaka wezi-1987, owabe engumfundisi esikoleni sesesonto lamaWeseli eGoli. Leli culo lagcina selisetshenziswa njengelomzabalazo laphinde laseteshenziswa njengeculo leSizwe emazweni amahlanu e-Afrika, okubalwa kuwo iZambia, iTanzania, iNamibhiya kanye neZimbabwe emva kokuthola inkululeko. Okwamkaje leli culo listshenziswa njengeculo leSizwe eTanzania kanye nase Zambia, kususkela ngonyaka wezi-1997 eNingizimu Afrika ingxenye yalo leli culo ifakwe kwiCulo leSizwe laseNingizimu Afrika.

                                     

1. Umlando

Leliculo libhalwe ngolimi lwesiXhosa libhalwa ngumfundisi wasesikoleni sesonto lamaWeseli edolobheni laseGoli. Amagama esigaba sokuqala seculo ayebhalwe ngeXhosa, okwathi ngonyaka wezi-1927 ezinye izigaba ezisi-7 zsfakwa ngusonkondlo uSamuale Mqhayi. Leli culo laduma kakhulu emasontweni aseNingizimu Afrika lagcina selisthenziswa abahlabeleli basesikoleni-Ohlange High School, lapho kwakufundisa khona u-John Langalibalele Dube owabe engumongameli we-South African Native National Congress SANNC. Laculwa kuvalwa umhlangano we -SANNC ngonyaka wezi-1912 kanye nezi-1925, lagcina sekuyiculo elisemthethweni lokuvala imihlangano ye- SANNC. Inkosi Sikelela i-Afrika yashicilelwa okukuqala ngonyaka wezi-1927.