Топ-100
Back

ⓘ UNgelekejane
                                               

UNongoloza

UNongoloza umuntu owaduma ngokusungula iqembu lemigulukudu elalibizwa ngamaNiniva. Uphinde aziwe njengomuntu owaqala imithetho eyakhiwa yizigebengu emajele ebizwa ngenombolo. Umlando kaNongoloza utholakala kakhulu uma uxoxa nama-bhantinti aboshwa iminyaka. Omunye owaduma kanye noNongoloza uNgelekejane. UNongoloza noNgelekejane babehlangene eqenjini lemigulukudu elagcina lihlukane phakathi. Amaqembu abo babewabiza ngama-27 ezikaNgelekejane nama-28 ezikaNongoloza

                                     

ⓘ UNgelekejane

u Ngelekejane umholi weqembu lemigulukudu lasejele elizibiza ngama-27. Leli qembu lasungulwa ngemuva kokuhlukana phakathi weqembu lemigulukudu likaNguluguthu/Pomabasa ngokomlando okunguyena owaqasha uNongoloza noNgelekejane.

See en:The Numbers Gang

                                     
  • uxoxa nama - bhantinti aboshwa iminyaka. Omunye owaduma kanye noNongoloza uNgelekejane UNongoloza noNgelekejane babehlangene eqenjini lemigulukudu elagcina