Топ-100
Back

ⓘ African National Congress
                                               

Mac Maharaj

USathyandranath Ragunanan "Mac" Maharaj usopolitiki waseNingizimu Afrika oxhumene ne-African National Congress, yezemfundo nosomabhizinisi odabuka kwelaseNdiya. Ungomunye okhulumela uMengameli waseNingizimu Afrika ngokusemthethweni, uJacob Zuma.

                                               

1947

9 ngoNdasa - The Three Doctors’ Pact owaziwa nangokuthi i-Dadoo-Naicker-Xuma Pact isayinwe nguDr A.B. Xuma African National Congress, Dr Monty Naicker Natal Indian Congress noDr Yusuf Dadoo Transvaal Indian Congress.

                                               

Thenjiwe Mtinso

UThenjiwe Mtintso, wazalwa ngomhlaka 7 Lwezi eSoweto Johannesburg lapho akhulela khona. Unina uHanna Mtintso ubesebenza ezindlini kanti ubaba wakhe uGana Makabeniwas ubengumbhali kwezentengiselwano futhi eyilungu le-African National Congress. UMtintso wabhekana nezinkinga zezezimali ezazibeka phansi imfundo yakhe. Ngenxa yalokho, waphoqeleka ukuba ashiye isikole futhi asebenze ngokugcwele emafektri ahlukahlukene ukuze axhase izifundo zakhe zesikhashana esikoleni samabanga aphakeme nase-University of Fort-Hare.

                                               

Madie Hall Xuma

uMadie Beatrice Hall wazalelwa eWinston-Salem, eNorth Carolina, ezalwa ngu H.H. Hall noGinny Cowan Hall. AmaHholo akhulisa umndeni wakubo wezingane ezine eWinston-Salem, eNyakatho yeCarolina, lapho uH. H. Hall wasebenza khona njengodokotela wokuqala omnyama wedolobha. UHall wakhulisa isibhedlela sokuqala sabantu abamnyama wedolobha futhi wahlela ngenkuthalo umphakathi wezokwelapha omnyama. Ikhono lakhe njengodokotela liwunqobile umlando wobandlululo waleli dolobha futhi wamtholela idumela elihle kubantu bakuleli dolobha zombili izinhlanga.

                                               

Barney Pityana

UNyameko Barney Pityana FKC GCOB ungummeli wamalungelo abantu nesazi semfundiso yenkolo eNingizimu Afrika. Ungumsekeli we-Black theology.

                                               

Ruth Mompati

URuth Mompati wayengusopolitiki was Ningizimu Afrika futhi engomunye wabaholi beMashi kaMashi ngomhlaka 9 Agasti 1956. URuth wazalelwa eTlapeng Village esifundeni saseBophirima. Manje usuqambe uMasipala wesiFunda i-Dkt Ruth Mompati. Wakhulela endaweni esemakhaya kahle.

                                               

Jeff Radebe

UJeffrey Thamsanqa "Jeff" Radebe ungumholi wezombangazwe waseNingizimu Afrika owaqokwa njengoNgqongqoshe Wezamandla nguCyril Ramaphosa ngo-26 Febhuwari 2018. Waqala ukusebenza kuhulumeni waseNingizimu Afrika njengoNgqongqoshe ehhovisi likaMongameli ukusukela ngo-2014 kuya ku-2018. Ngaphambili wayeNgungqongqoshe Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa Komthethosisekelo kusukela ngo-2009 kuya ku-2014. U-Radebe yiLungu leKhabhinethi eselibe yilungu isikhathi eside kakhulu likwiKhabhinethi, njengoba ebe yingxenye yombusu nokuba kwikhabhinethi isikhathi eside ukusukela ngonyaka ka-1994 nangaphansi kwabo ...

                                               

Amapolitiki aseNtshonalanga Kapa

Izombusazwe eWestern Cape ziyisixakaxaka kakhulu kuneziningi izifundazwe zaseNingizimu Afrika, ngoba, kazifani nezinye izifundazwe lapho khona i-African National Congress engabusi khona nokuba nesimo sokwengamela ezepolitiki. Okhethweni luka-2004, alikho iqembu elathola iningi lamavoti kwisifundazwe kwiprovinsi, kwathi i-ANC yathola amavoti angama-45%. Kodwa-ke, i-ANC yayibambisene neNew National Party NNP, eyayinamavoti ayi-11%, lokhu okwenza ukuthi i-ANC-NNP zibumbe uhulumeni wobambiswano ukwakha uhulumeni wesifundazwe. Ngesikhathi sokuwela kwamalunga epolitiki kwamanye amaqembu ngo- 200 ...

                                               

Robert McBride (police officer)

URobert McBride URobert McBride owazalwa ngo-6 kuJulayi 1963 wayeyisikhulu samaphoyisa edolobheni elikhulu kuMasipala wase-Ekurhuleni. Ngesikhathi sobandlululo wayeyilungu loMkhonto weSizwe, uphiko oluhlomile le-African National Congress, futhi waboshwa wagwetshwa ngecala le-terrorism ngemuva kokuba ehlasele iklabhu yasebusuku eyayibhizi kakhulu, ngesikhathi sohlaselo lwakhe kwaba abantu abathathu. NgoFebruwari 2014 uMcBride waqokwa njengoMqondisi Omkhulu we- Independent Police Investigative Directorate. NgoMashi 2015 wamiswa emsebenzini kulesi sikhundla emiswa nguNgqongqoshe Wezamaphoyisa ...

                                               

AmaBhungane

AmaBhungane yinhlangano yezintatheli yophenyo egxila kakhulu ekudaluleni inkohlakalo yezezimali kwezepolitiki eNingizimu Afrika kanye namazwe angomakhelwane. Umsunguli uthi igama labo lisho ukuthi" ibhungane lendle” ngesiZulu, ulimi lwendabuko olukhulu lwaseNingizimu Afrika. Bathi "bamba indle, ukuvundisa intando yeningi." Uphenyo lwabo lokuveza amaahlazo e-"#GuptaLeaks" luveze izindaba eziningi eminyakeni edlule ezembula inkohlakalo yezimali enkulu kwezepolitiki kuhulumeni waseNingizimu Afrika, imisebenzi yabo yophenyo yamukelwa ngemiklomelo eminingi yokuhlonishwa kophenyo lobuntatheli. L ...

African National Congress
                                     

ⓘ African National Congress

.

i-African National Congress iANC yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika elasungulwa yizingqalabutho ezinjengo John Langalibalele Dube umafukuzela owaba ngumongameli wokuqala ngonyaka we-1912, kanti ngemva kwalokho kwalandela uPixley ka Isaka Seme,Inkosi uAlbert Lutuli nabanye. futhi inhlangano ubuzwemnyama. Njengoba zazivinjelwe eNingizimu uhulumeni 1960-90, I-ANC yanqoba.

                                     

1. Umlando

Bheka ikhasi eliyinhloko: Umlando we-ANC

Ngeminyaka yo-1960 abaholi bayo badingiswa kanti abanye babo babanjwa bagqunywa ejele iminyaka eminingi, okubalwa o-Oliver Tambo noNelson Mandela kanye nabanye, kanti nalo leli qembu lamiswa ukuba lingabe lisaqhubeka nemisebenzi yalo, lamiswa ngumbuso wengcindezelo wabamhlophe. Maningi amalungu we-ANC adingiswa kanti amanye abulawa, ikakhulukazi amalungu lawo abengaphansi kwamasosha e-ANC Umkhonto Wesizwe. I-ANC yona yayilwela umbuso wentando yeningi, ubulungiswa obulinganayo kuzo zonke izinhlanga zabantu.Ngonyaka we-1994 kwaba khona ukhetho lwezwe lokuqala lwentando yeningi mhla zinga-27 uMbasa.Okhethweni lokuqala lwentando yeningi yezwe we-1994 nomhloli walo, uNelson Mandela, waba ngumengameli wezwe. I-ANC edume ngokhongolose yavotelwa ngelikhulu isasasa ngabantu abangaphezu kwamaphesenti angama-60.

                                     

2. Emva kwe-1994

Leli qembu likakhongolose ANC laletha izinguquko eziningi eNingizimu Afrika, yonke imithetho yengqindezelo yasulwa,kwangena intando yeningi kanti nomthethosisekelo nawo wabunjwa kabusha. Iqembu le-ANC laphucula izimpilo zabantu ngokwezempilo,kwezenhlalakahle, zepolitiki,zomnotho, zokuvikela, nakweminye imikhakha. Ngonyaka we-1994 umengameli osedlule kuleli uNelson Mandela wayesengumengameli waleliqembu ngemva kokukuphatha isikhathi eside kuka Oliver Tambo. Ngonyaka we-1999,leli qembu laphinda futhi lanqoba ukhetho lukazwelonke,lokho okwalenza ukuthi libe namalungu amaningi ephalamende lesizwe kanti nasezikhundleni zikahulumeni. Ngawo lowo nyaka we1999, uMnu Thabo Mbeki wagcotshwa ukuba abe ngumengameli wezwe. Ladlondlobala kanjalo iqembu likakhongolose ANC kwaze kwafika unyaka we-2009 lapho umengameli wezwe kwaba nguJacob Zuma.

                                     
  • laseNingizimu Afrika elasungulwa ngonyaka ka - 2008 ngamalungu e - African National Congress ANC Uholwa nguMosiuoa Lekota. ICope iphika amahlebezi okuketulwa
  • wokuqala le - South African Native National Congress SANNC eyabunjwa ngonyaka we - 1912 eyashintshwa igama yaziwa njenege - African National Congress ANC UDube
  • KwaZulu - Natal usopolitiki waseNingizimu Afrika oxhumene ne - African National Congress yezemfundo nosomabhizinisi odabuka kwelaseNdiya. Ungomunye okhulumela
  • USomlomo ngu Thandi Modise futhi iphini lakhe Lechesa Tsenoli. I - African National Congress inamalungu amaningi, kanti iDemocratic Alliance iyaphikisana.
  • isayinwe nguDr A.B. Xuma African National Congress Dr Monty Naicker Natal Indian Congress noDr Yusuf Dadoo Transvaal Indian Congress 11 ngoNhlolanja
  • kanye nesishoshovu sezombangazwe. Wayengumalungu obalulekile we - African National Congress eminyakeni yama - 1960s no - 1970s. Ngo - 2006 wamiswa njengo - Imbongi
  • Makabeniwas ubengumbhali kwezentengiselwano futhi eyilungu le - African National Congress ANC UMtintso wabhekana nezinkinga zezezimali ezazibeka phansi
  • elibusayo: i - African National Congress Abolition of Income Tax and Usury Party Africa Muslim Party African Christian Alliance African Democratic Change
  • kweziboshwa sezepolitiki zaseNingizimu Afrika kanye nomholi we - African National Congress uNelson Mandela. Wadedelwa ngoMeyi 1982. Ngemuva kokukhululwa
  • yena Vuaka - tiko: MuAfrika Dzonga Vandla ra Politiki African National Congress ku fikela 2017 African Democratic Change 2017 - 2018 Nkata Ntela Sikhosana