Топ-100
Back

ⓘ IsiVenda
IsiVenda
                                     

ⓘ IsiVenda

IsiVenda singulimi lwamaVenda. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangama-1 300 000. Ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lona lwelekelela ngokusombulula.

Ezinye zezilimi ezisukela olimini lwesiVenda singabala IsiXhosa, Isindebele kanye nesiSwati. Lezi zilimi zonke isiSwazi, isiZulu, isiNdebele nesiXhosa, ziyizilimi zesiNguni.

Isifunda sakwaBulawayo esise Zimbabwe naso singesinye sezifunda ezisebenzisa lolu limi lwesiVenda.

                                     
  • Zingu: isiZulu isiXhosa isiBhunu isiSuthu isiNgisi isiNdebele isiSwazi isiVenda isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiTsonga isiTswana IsiZulu sikhulunywa
  • isiNdebele, isiSwati, isiXhosa, isiPedi, isiSotho, isiTswana, isiBhunu, isiVenda kanye nesiTsonga, kanti zikhona ezinye izilimi ezikhulunyiswa ukungena
  • Sängö  IsiSuthu  Setswana  SiSwati  Soomaaliga  Taqbaylit  ትግርኛ  IsiVenda Twi  Wolof  Xitsonga  Yorùbá  Uma udinga Ama - Wikipedia amakhulu
  • isiTswana 11.1 isiXhosa 10.6 isiTsonga 6.6 isiNdebele 3.2 isiVenda 2.3 Izinhlanga AbaNsundu 77, 4 AbeLungu 15.6 AmaKhaladi 3, 5
  • labantu ngo - 2019 5 982 584 Izilimi isiPedi 52.9 isiTsonga 17.0 isiVenda 16.7 isiBhunu 2.6 isiTswana 2.0 isiNdebele 2.0 Izinhlanga AbaNsundu
  • Southern Ndebele, Northern Sotho, Sotho, isiSwazi, isiTsonga, isiTswana, isiVenda isiXhosa, isiZulu 1, 221, 037 47, 432, 000 12, 161 48 iSudan yaseNingizimu
  • oluthathwa zibe izigaba ezine eziyinhloko: IsiNguni, IsiSuthu - Tswana, IsiVenda futhi nesiShangana - Tsonga. Lokhu kuhlukaniswe ngokulandelayo loluhlu alupheli
  • 60 isiNgisi 25 177 2.03 isiNdebele 24 733 1.99 Amangwe 18 489 1.49 isiVenda 17 477 1.41 isiZulu 11 671 0.94 isiSuthu 8 170 0.66 isiTswana 6 990