Топ-100
Back

ⓘ IsiTsonga
IsiTsonga
                                     

ⓘ IsiTsonga

IsiTsonga singulimi lwamaTsonga. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangama-4 000 futhi siqondwa ngabantu abangama-13 000 000. Ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lona lwelekelela ngokusombulula.

Ezinye zezilimi ezisukela olimini lwesiTsonga singabala IsiXhosa, Isindebele kanye nesiSwati. Lezi zilimi zonke isiSwazi, isiZulu, isiNdebele nesiXhosa, ziyizilimi zesiNguni.

Isifunda sa kwa Mozambiki naso singesinye sezifunda ezisebenzisa lolu limi lwesiTsonga.

                                     

1. Isibonelo

Baba wethu ngesiTsonga:

Tata wa hina la nge matilweni, vito ra wena a ri hlawuleke; a ku te ku fuma ka wena; ku rhandza ka wena a ku endliwe misaveni, tanihi loko ku endliwa tilweni. U hi nyika namuntlha vuswa bya hina bya siku rinwana ni rinwana; u hi rivalela swidyoho swa hina, tanihi loko na hina hi rivalela lava hi dyohelaka; u nga hi yisi emiringweni, kambe u hi ponisa eka Lowo biha, Amen.
                                     
 • saseMozambiki Português moçambicano isiMakhuwa Emakhuwa isiSena Cisena isiTsonga Xitsonga isiLomwe Elomwe isiShona chiShona isiTswa Xitswa isiRonga Xironga
 • enyakatho mpumalanga Izilimi ezikhulunywa kakhulu kulesifundazwe isiPedi, isiTsonga kanye nesiVenda. Census 2011: Census in brief PDF Pretoria: Statistics
 • IMpumalanga IsiSwazi: iMpumalanga isiNdebele IMpumalanga isiTsonga Humadyambu IsiBhunu, isiNgisi, IsiSuthu: Mpumalanga yisifundazwe saseNingizimu
 • isiNgisi isiNdebele isiSwazi isiVenda isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiTsonga isiTswana IsiZulu sikhulunywa kakhulu impela 24 bakabantu baseNingizimu
 • isiNgisi isiNdebele isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiSuthu isiSwazi isiTsonga isiTswana isiVenda isiXhosa isiZulu Abantu abAfrika baseningizimu Government
 • 4 isiSuthu 12.1 isiPedi 11.6 isiTswana 11.1 isiXhosa 10.6 isiTsonga 6.6 isiNdebele 3.2 isiVenda 2.3 Izinhlanga AbaNsundu 77, 4
 • Izilimi isiTswana 63.4 isiBhunu 9.0 isiSuthu 5.8 isiXhosa 5.5 isiTsonga 3.7 isiNgisi 3.5 isiZulu 2.5 isiPedi 2.4 Izinhlanga AbaNsundu
 • IsiBhunu, isiNgisi, Southern Ndebele, Northern Sotho, Sotho, isiSwazi, isiTsonga isiTswana, isiVenda, isiXhosa, isiZulu 1, 221, 037 47, 432, 000 12, 161 48
 • 700 km2 6, 900 sq mi First languages 2001 isiSuthu sasenyakatho isiPedi 32.9 isiTsonga 16.9 isiTswana 15.3 isiZulu 14.0 Other 20.9
 • 000 sq mi First languages 2011 isiZulu 26.3 isiSuthu sasenyakatho 23.1 isiTsonga 11.3 isiXhosa 9.8 other 29.6 Postal code 2090
 • 000 km2 28, 000 sq mi First languages 2001 isiSuthu sasenyakatho isiPedi 34.5 isiZulu 25.0 isiTsonga 12.1 isiXhosa 7.9 Other 20.5