Топ-100
Back

ⓘ Breedekloof
Breedekloof
                                     

ⓘ Breedekloof

Isifunda samawayini iBreedekloof siyinxenye yezifundazwe ezintathu ezihlanganisa isifundakazi samawayini iBreede River Valley. Iziqhayisa ngabadidiyeli bewayini abangu 28. iBreedekloof ibalelwa ku 14.24% yesivini somhlaba wamawayini aseNingizimu Afrika. Iningi labatshali bendabuko litholakala eBreedekloof, singabala iChenin Blanc engelinye lamawayini atshalwe kakhulu kulendawo.

                                     

1. Indawo

Isifunda samawayini iBreedekloof itholakala phakathi kwe Worcester nePaarl, ingaphansi komasipala we Breede River Valley. Lomasipala uhlanganisa i Rawsonville, Slanghoek, Goudini Kanye nendawo yase Breerivier. Intshonalanga kanye nase ningizimu tshonalanga yemingcele yeBreedekloof, neyeSlanghoek, neyeDu Toitskloof Mountains kanye nenyakatho Mpumalanga zimbozwe intaba enkulu iHex River Mountains.

Source: WOSA. 2016.

                                     

2. Isimo sezulu nesendawo

iBreedekloof ibonakala ngobuhle bayo obukhulu obuhlanganiswa isimo sezulu nesendawo etholakala kuyo, lokhu okuyenza iqhakambise izitshalo ezinhle nezikhula kahle. Lendawo iphethwa izintabakazi kanti futhi iphakathi kolwandle iAtlantic ocean ne Klein Karoo. iBreedekloof inezinhlobonhlobo zomuhlabathi, singabala umhlabathi omnyama osindayo kanye nesihlabathi solwandle esitholakala onqenqemeni lwemifula emidala. Lomhlabathi oyingqayizivele kanye nesimo sezulu esihle lendawo ithandwe kakhulu ngokwenza umkhiqizo wewayini. Imvula yonyaka yeseValley ebusika ibalelwa 700mm, lokhu kwenza lendawo ibeyenye yezindawo ezinetha kakhulu eNingizimu Afrika.

                                     

3. Isimo somnotho

Imisebenzi yezolimo iyona esiza lendawo yaseBreedekloof kahkulu ngesimo somnotho. Lendawo idume kakhulu ngokukhiqiza amawayini kodwa futhi ziyatholakala ezinye izithelo ezifana namapentshisi, amaplums, amapheya kanye nezinye izithelo ezehlukene. Ezokuvakasha, nokwenziwa kwemicimbi yokushadisa kanye nokunika izivakashi indawo yokulala yeminye yemikhakha ebalulekile esimeni somnotho wakulendawo.

                                     

4. Umzila wewayini iBreedekloof

Umazila wewayini iBreedekloof ingumzila omncane kanayo yonke la eNingizimu Afrika. Lomzila wasungulwa ngonyaka ka 2002 yayinabadidiyelie bewayini abangu 22. Lomzila ugijima kusukela eGouda kuya eMontagu empumalanga kuya entshonalanga uphinde usuke eMcGregor kuya eTankwa-Karoo National Park enyakatho kuya eningizimu.

Lomzila uhlanganisa iRoute 62, kuthiwa lomzila iwona omude kanayo yonke izwe lonkana.

Abadidiyeli bewayini eBreedekloof

  • Botha Cellar Mountain Ridge Wines
  • Bergsig Estate Merwida Winery
  • Goudini Wines uniWines Vineyards
  • Kirabo Private Cellar Waboomsrivier Winery
  • Jasons Hill Private Cellar Slanghoek Cellar
  • Du Toitskloof Cellar Opstal Estate
  • Badsberg Cellar Lateganskop Cellar
  • Deetlefs Estate Rico Suter Wines
                                     

5. Umkhosi wewayini eBreedekloof – Soetes & Sop

iSoetes & Sop umkhosi omkhulu wonyaka wamawayini obanjela eBreedelkoof ngabo July, lomkhosi uhlelwa abakhiqizi bewayini nehhovisi lezokuvasha elise Rawsonville. Bonke abadidiyeli bewayini ababamba iqhaza kulomncimbi 14 ngonyaka ka 2016 bavulela izivakashi izintolo zabo. Lomcimbi wendlalekile, kuvunyelwa abavakashi ukuthi bathenge amathikithi wezingilazi zokuphuza iwayini kanye nezinkomishi zesobho, lezingilazi nezinkomishi zisiza abavakashi ngokunambitha iwayini kanye nesobho uma behambela abadidiyeli abehlukene. Ngosuku lomcimbi abavakashi bathola ithuba lokuzwa amawayini asezuze izicoco nemiklomelo yeSoetes lamawayini aziwa ngokuthi amadesserts wines, kungabalwa iHanepoot, iMuscadel, iNoble Late Harvest, iRed Jerepigo kanye nePort. Abadidiyeli abaningi badayisa lamawayini kuhlangene nesobho.

                                     
  • Abase - Eshiya 0.2 AbeLungu 23.9 Ezinye 0.6 Izilimi isiBhunu 95.2 isiNgisi 1.5 isiXhosa 1.7 Ezinye 1.5 Iwebhusayithi breedekloof com