Топ-100
Back

ⓘ John Langalibalele Dube
John Langalibalele Dube
                                     

ⓘ John Langalibalele Dube

John Langalibalele Dube wabe engumbhali, usopolitiki, umshicileli, usonkondlo, umhleli, futhi eyisazi sefilosofi. UDube wabe enguMongameli wokuqala le-South African Native National Congress eyabunjwa ngonyaka we-1912 eyashintshwa igama yaziwa njenege-African National Congress. UDube waphatha isikhundla sobumongameli we-SANNC kusukela ngonyaka we-1912 kuya kweye-1917. Ngonyaka we-1903 yena nonkosikazi wakhe wokuqala uNokutela Dube baqala iphendaba Ilanga Newspaper.

                                     
  • kulendawo ngamaZulu. Lelilokishi liyindabuko yabantu abanjengo John Langalibalele Dube kanye no Mahatma Gandhi. Ibandla lamaNazaretha lasungulwa kulendawo
  • lezombusazwe laseNingizimu Afrika elasungulwa yizingqalabutho ezinjengo John Langalibalele Dube umafukuzela owaba ngumongameli wokuqala ngonyaka we - 1912, kanti
  • yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika, uqala nabasunguli bawo John Langalibalele Dube umafukuzela owaba ngumongameli wokuqala ngonyaka we - 1912, kanti
  • UNokutela Dube 1873 - 25 kuMasingane 1917 wayengowesifazane wokuqala waseNingizimu Afrika ukuba asungule isikole. Wabuye waba ngumunye wabasunguli bephephandaba
  • kunawo wonke eNingizimu Afrika i - African National Congress ANC John Langalibalele Dube uhulumeni wokuqala weqembu le ANC Harry Gwala ilunga le ANC kanye