Топ-100
Back

ⓘ Khuzani Mpungose
                                     

ⓘ Khuzani Mpungose

Khuzani Nkosikhona Innocent Mpungose obuye aziwe ngegama elithi Idlamlenze ungumculi womculo kaMaskandi odabuka Emandaba eNkandla, KwaZulu-Natali. Lomculi usezakhele idumelo elikhulo ngephimbo lakhe. UKhuzani ubuye aziwe kakhulu ngokuqgoka izimphahla ezihamba phambili zikanokusho.

                                     

1. Impilo Yokuqala

UKhuzani wazalwa eNkandla esigodini Emandaba, ezalwa nguMuziwephahla Mpungose nowakwakhe uNkk Sizakele Mpungose, uMaNgema. Ngokuzalwa ungowesibili ezinganeni ezintathu. Ngonyaka wezi-1995 waqala imfundo yamabanga aphansi eMvaziya Primary School khona Emandaba, eNkandla, wafunda lapha kwaze kaba ngunyaka wezi-1998. Ngonyaka wezi-1999 waqhubela imfundo yakhe esikoleni iSibhakabhaka Primary and High School, esikhona eNkandla, kwaze kwaba ngunyaka wezi-2002. Ngonyaka wezi-2003 wahamba isikhashana KwaZulu-Natali walibangisa ePitoli lapho aqhubeka khona nemfundo yakhe esikoleni esibizwa ngokuthi eMakgatho Primary School. Emva kwesikhashana ehambile wabuyela emuva KwaZulu-Natali lapho aphothula ibanga lama-12 ngonyaka wezi-2009 eSibhakabhaka Primary and High School.

Esakhula uKhuzani wathola ugqozi lomculo kamaskandi emculweni ka Mgqumeni Ibhova likadikadika kanye no Mtshengiseni Ngcwensa Indidane. Lokhu kwamugqugquzela ekulandeleni umculo kwamaskandi. Mhla zi-19 kuZibandlea wezi-2009, ngebhadi umculi abe emkhonze kakhulu uMgqumeni wadlula emhlabeni esasebenza kwi-alibhamu yakhe esihloko sithi I-Secret. Ngesikhathi edlula emhlabeni uMgqumeni wabe esayinde kwinkampani ekhiqiza umculo eyaziwa ngokuthi, Izingane Zoma Music Promotions ngaphansi komsunguli nomqondisi uShobeni Khuzwayo. Ngenkathi uMgqumeni edlula emhlabeni esaqopha, uKhuzwayo waqoka uKhuzani owabe eneminyaka engama-20 ngaleso sikhathi ukuba aqhubeke nokuqopha I-Secret ngoba izwi lakhe labe licishe lifane nelikaMgqumeni. Kodwa loku kungamanga aluhlaza. UDSD owayesinela iqembu likaMgqumeni wambuza uKhuzani ukuthi wayeyiqedela nini i-album yaMgqumeni. UKhuzani wehluleka ukuphendula. Loku kwakuwukuzifunela udumo ngegama likaMgqumeni. Le-Alibhamu I-Secret yathola indodo kuma-South African Traditional Music Awards SATMA.

                                     

2. Imisebenzi

Ngonyaka wezi-2011 uKhuzani wakhipha i-alibhamu yakhe yokuqala esihloko sithi Bahluleke Bonke. Ngonyaka wezi-2012 wakhipha eyesibili esihloko sithi Amapungunge. Le-alibhamu yamlethela idumela elikhulu okwaholela ekutheni uMtshengiseni Gcwensa, bukhoma Okhozini FM aphethe ngokuthi uKhuzani uzoba ngumculi kamaskandi oyingqwele futhi uzohlabana nezindondo eziningi njengeNdidane. Njengoba abe eshilo uMtshengiseni, uKhuzani manje usaziwa njengeNkosi kaMaskandi ngabalandeli bakhe babuye bambize ngo King Khuba! Abalandeli bembangi yakhe enkulu uMthandeni Manqele kepha bayakuphikisa lokhu.

UKhuzani useke wasebenza nizingqwele zikamaskandi okubalwa kuzo iNdidane Mtshengiseni Gcwensa, Izingane Zoma, Shobeni Khuzwayo, Shwi Nomtekhala, Osaziwayo, Babes Wodumo, Imfezemnyama, AmagezAmahle, Andile kaMajola, Lebo M, Big Nuz, Afro Soul kanye nabanye abaculi abaningi.

Ngonyaka wezi-2017 wakhipha i-alibhamu esihloko sithi Isixaxa Samaxoki, le-alibhamu yaba yigolide ezinyangeni ezimbili nje vo ikhishiwe. Kule-alibhamu wasebenzisana nabantu abaningi okubalwa kubo oSkhindi Zondi, Phathaphatha, Maqhude, Senzo Kanyile kanye noThibela Mpungose ukubala abambalwa.

                                     

3. Ama-alibhamu

 • 2013: Khuzani-Soxosha Amambuka
 • 2018: Khuzani-Inhlinini Yoxolo Part 1
 • 2019: Khuzani Inhloko Nes’xhanti
 • 2020: Khuzani-Ispoki Esingafi
 • 2012: Khuzani-Amapungunge
 • 2017: Khuzani-Isixaxa Samaxoki Igolide Lasethaveni
 • 2011: Khuzani-Bahluleke Bonke
 • 2016: Khuzani-Inyoni Yomthakathi
 • 2018: Khuzani-Inhlinini Yoxolo Part 2
 • 2015: Khuzani-Isihlahla Samavukane
 • 2014: Khuzani-Injemnyama
                                     

4. Izindondo

Kusukela ngenkathi engena emculweni uKhuzani uzakhele isasa elikhulu emculweni kamaskandi, lokhu kwenza ukuthi athole azindodo eziningi. Usake wahlabana nezindondo kumqhudelwano elandelayo, Amantshonthso kaMaskandi Awards, SATMA, amaSAMA kanye ne-The Life Changers Awards, lapho ayethola khona indondo yeNgoma Yonyaka ehamba Phambili. Ngonyaka wezi-2017 wahlabana nendondo emqhudelwaneni obizwa ngokuthi Amantshonthso kaMaskandi Awards. Kulomqudelwano wahlabana nezindondo ezintathu okubalwa kuzo Ingoma Yonyaka ehamba phambili, i-alibhamu ehamba phambili edayisiwe, i-alibhamu kamaskandi ehamba phambili

 • 2017 - Imiklomelo Amantshontsho kaMaskandi -
 • 2017 - Imiklomelo woMculo weSintu waseNingizimu Afrika SATMA -
 • 2017 - Imiklomelo woMculo waseNingzimu Afrika SAMA - Khuzani-Inyoni Yomthakathi
 • 2017 - Imiklomelo yeNdlamlenze -
                                     

5. Imfashini

UMpungose uzishaya isifuba ngokuthi "Uyawushaya ukotini", okusho ukuthi ugqoka izingubo ezihamba phambili zikanokusho. Njengoba uKhuzani egqoka angaconsi phansi futhi aphinde aziwe ngokuthi uyiNkosi yamaBhinca, inkampani eyakha izimpahla zokugqoka ebizwa ngokuthi i- Jonathan D inesivumelwano naye, ukuqhakambisa isitayela sakhe uKhuzani. Njalo uma eyodlala izinkumbi zabalandeli bakhe zibonaka zigqoke izimpahla ezinombala oluhlaza-sasibhakabhaka.

                                     
 • Ihhash Elimhlophe Ikhansela Imithente Inkunzi Emdaka Ithwas Lami Izingane Zoma Khuzani Mpungose Madlanduna Luthuli Mfaz Omnyama Mfiliseni Magubane Mgqumeni Mjikijelwa