Топ-100
Back

ⓘ ICulo leSizwe leNingizimu Afrika
ICulo leSizwe leNingizimu Afrika
                                     

ⓘ ICulo leSizwe leNingizimu Afrika

ICulo leSizwe lingaphambaniswa noNkosi Sikelel iAfrika

Iculo leSizwe lase-Riphabliki yaseNingizimu Afrika. Izwe laseNingizimu Afrika selibe namaculo eziswe amaningana selokhu labunjwa ngonyaka wezi-1910 lapho lalabizwa khona ngeNyunyana yaseNingizimu Afrika. Kusukela ngalesi sikhathi lelizwe libe nezinguquko ezinigi kwezombuszwe okuholelein ukuthi icilo lesizwe lishintshe. Iculo lesizwe elisebenza manje libhalwe ngu-Enoch Sontonga 1897 u-C.J. Langenhoven 1918 kanye no-Marthinus de Villiers 1921.

                                     

1. Izinhlamvu zeCulo leSizwe

Iculo lesizwe lihlanganisa isizilimi ezinhlanu zaNingizimu Afrika, okubalwa kuzo IsiXhosa, IsiZulu, IsiSuthu, IsiBhunu kanye nesiNgisi. Libhalwe ngezilimi ezahlukahlukene ngoba lelizwe linezilimi ezikhulunywayo eziningi.

.

                                     

2. Ukugxwekwa

Abantu abaningi baseNingizimu Afrika banokuligxeka iculo lesizse ngokuthi linezinhlamvu zesiBhunu. Bagxeka ukuthi leze zinhlamvu kwabe kuyizona azabe zisetshenziswa ngesikhathi kusabusa uhulumeni wobandlulo. lezi zinhlamvu zisuselwe eculweni ilabhalwa ngu-Enoch Sontonga.

                                     
  • ngoMeyi ka - 1992, lapho khona uDe Klerk wayecindezela ukuthi izwe leNingizimu Afrika ngemuva kobandlululo, kumele libe yizwe elikrayiwe nokwehlukaniswa